YK:n teemapäivät


Kirjoittaja: Meri Leino, Turun YK-Yhdistyksen tiedottaja ja tapahtumavastaava Kuva: Venla Tänään 11.10. vietetään kansainvälinen tyttöjen päivää. Turun YK-yhdistys tukee maailman 1,1 miljardin tytön elämänpolkua tänään ja tulevaisuudessa. Tyttöjen päivän tarkoituksena on nostaa esiin ongelmakohtia, joita tytöt kohtaavat päivittäisissä elämissään ympäri maailmaa sukupuolensa vuoksi. Päivän tarkoituksena on edistää tyttöjen oikeuksien toteutumista […]

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.


Teksti ja kuvat: Venla R, Turun YK-Yhdistyksen viestintävastaava Turun YK-Yhdistys ja AEISEC Turku kertoivat kestävän kehityksen tavoitteista sekä yhdistysten toiminnasta lukiolaisille. Ylläolevassa kuvassa AIESEC Turun toimija kertoo omasta vuodestaan vapaaehtoisena Romaniassa. Kuva: Venla Rousku Suomen YK-nuoret ja AIESEC Suomi yhteistyössä omien paikallisjärjestöjensä kansssa järjestivät 12. syyskuuta The World’s Largest Lesson […]

The World’s Largest lesson: lukiolaisten mietteitä kestävästä kehityksestä


Kuvat ja kirjoitus: Meri Leino, Turun YK-yhdistyksen tiedotus ja tapahtumavastaava Tasa-arvoinen maailma tarkoittaa maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen perusoikeus. Tasa-arvoisessa maailmassa jokaisella on ihmisoikeudet ja jokainen voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tasa-arvoisessa maailmassa jokaisella on myös oikeus tehdä ihmisarvoista työtä ja hankkia omia tuloja. Tasa-arvo miesten ja naisten välillä ei […]

”Naistenpäivä on joka päivä”Teksti: Laura Rinnevuori, Turun YK-Yhdistyksen tiedottaja Marraskuun 16. päivä vietettiin kansainvälistä suvaitsevaisuuden päivää. Käsitteen suvaitsevaisuus merkityksiä on akateemisesti tutkittu melko paljon. Se määritellään ihmisen toiminnan takana oleviksi arvovalinnoiksi, jotka määrittävät käsitystä itsestä ja tämän ihmisen suhtautumista muihin. Suvaitsevaisuutta on historiassa pidetty hyvän ihmisen normina. Suvaitsevuus käsitteellä on todettu olevan ihmisten […]

Ei rasismille! Tekoja suvaitsevaisuuden sijaan


Hei. Minulle ei koskaan lapsena sanottu kotona, koulussa tai kavereiden kesken, että en voisi tehdä jotain, koska olen tyttö. On aina pidetty itsestäänselvyytenä, että saan harrastaa mitä haluan, käydä koulua ja esimerkiksi myös seurustella ja avioitua silloin kun se tuntuu hyvältä, sukupuolestani riippumatta. Oli aina selvää, että kaikki on minulle […]

Tyttöjen päivä 11.10