Tietoa meistä


Turun YK-yhdistys ry (TYKy) on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1963 edistämään kansainvälistä ja kansallista yhteisymmärrystä sekä kansojen rauhanomaista toimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita edistämällä YK:n peruskirjassa ja muissa julkaisuissa mainittujen tavoitteiden toteutumista. Tähän se pyrkii tekemällä tunnetuksi YK:n ja sen järjestöjen tavoitteita ja toimintaa, tarjoamalla yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä herättämällä keskustelua yhteiskunnallisista asioista.

Yhdistyksen tavoitteena on edesauttaa ensisijaisesti paikallistason toiminnalla maailmanlaajuisesti merkittävien ongelmien ratkaisemista. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista globaaleista aiheista ja tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien arvoja, päämääriä ja periaatteita toiminnallaan. Yhdistykseen kuuluu ihmisoikeuksista, kansalaisvaikuttamisesta, monikulttuurisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä globaalista ystävyydestä kiinnostuneita nuoria. Turun YK- yhdistyksen toiminnan tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, avoimuus ja vaikuttavuus. Näiden arvojen haluamme myös näkyvän jokaisessa tapahtumassamme ja julkaisussamme.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

Kaikki jäsenemme ovat yhdenvertaisia keskenään ja kaikilla jäsenillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdenvertainen kohtelu on yhdistyksen kulmakivi ja jäsenten moninaisuus on voimavara.

Avoimuus

Yhdistyksen toiminta on avointa ja luotettavaa kaikessa tekemisessä, sekä päätöksenteossa. Avoimuus on ensisijaisen tärkeää jäsenistön keskuudessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessa.

Yhdessä toimiminen ja vaikuttavuus

Yhdistys osallistaa nuoria päätöksentekoon tarjoamalla heille vaikutuskanavia ja välittämällä nuorten ajatuksia päättäjille. Lisäksi yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan edistämään ihmisoikeuksia ja rauhaa.