Hallitus 2022


Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5), mutta kuitenkin korkeintaan kahdeksan (8) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Toimikaudella 2022 Turun YK-yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.


Puheenjohtaja
Cia Ylenius

Varapuheenjohtaja
Alina Hirvinen

Sihteeri
Toni Rajala

Taloudenhoitaja
Jonna Motturi

Viestintävastaava
Salla Mattila

Kansainvälisyysvastaava
Milla Soikkonen

Suomen YK-Nuoret vastaava
Anni Taavila

SONDIP vastaava
Inka Laaksonen

Läksykerhovastaava
Eva Bonnet

Muut/varajäsenet
Emmi Katajisto
Nora Mäntyharju

Helmi Sundholm

 


Vuoden 2021 hallitus

Elli Kauppinen, puheenjohtaja

Emmi Katajisto, varapuheenjohtaja

Johanna Virtanen, sihteeri

Ruusa Rinne, taloudenhoitaja

Kira Heikelä, Viestintä ja tapahtumat

Emmi Vainio, Viestintä ja tapahtumat

Jenna Nykänen, Tapahtumakoordinaattori

Jenna Nykänen, SONDIP-vastaava

Nora Mäntyharju, Suomen YK-nuoret vastaava

Badria Qalib, läksykerhovastaava

Erkki Käcklund, kansainvälisyysvastaava

Jenna Fagerholm, Ympäristövastaava