Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5), mutta kuitenkin korkeintaan kahdeksan (8) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Toimikaudella 2018 Turun YK-Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.

Puheenjohtaja
Tytti Svetloff

Varapuheenjohtaja
Jenni Ruotsalainen

Sihteeri
Martta Vänskä

Taloudenhoitaja
Sanna Haarla

Viestintävastaava
Venla Rousku

Tiedotus-ja tapahtumavastaavuus
Meri Leino
Emil Kusnetsoff
Heidi Wirkkala

Suomen YK-Nuoret
Aleksi Alila
Julia Koiranen

Läksykerhovastaava
Julia Koiranen

SONDIP
Laura Rinnevuori
Meri Leino
Mirka Lappalainen