UNiikki-Blogi


Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin köyhtyminen maailmanlaajuisesti tunnistetaan yhä useammin vähintään yhtä vakavaksi ympäristöuhaksi kuin ilmastonmuutos. Nämä kaksi kietoutuvat myös toisiinsa, mutta luonteeltaan kyse on kahdesta eri tyyppisestä ilmiöstä, sillä toisin kuin ilmakehän, elonkehän monimuotoisuus ei jakaudu maapallolle tasaisesti vaan esimerkiksi trooppiset sademetsät muodostavat ”hot spot”:in jossa elää joidenkin arvioiden mukaan […]

Luonnon monimuotoisuus ja ”ekosysteemipalvelut”


Nuorten rauhanviikkoa vietettiin monella paikkakunnalla lukuisten tapahtumien muodossa. Osallistuimme teemaviikkoon järjestämällä Turun Eurooppanuorten ja Hang Flow ry:n kanssa paneelikeskustelun idyllisellä Turun Vanhalla Suurtorilla. Keskustelun aiheena oli nuorten jaksaminen yhä rauhattomammassa maailmassa. Tärkeää aihetta puitiin mielenterveyden, globaalien kriisien, heikentyneen taloudellisen tilanteen sekä Turun seudun kehityksen näkökulmista. Paneeliin osallistuivat Suomen Punaisen Ristin […]

Ajatuksia nuorten rauhanviikon paneelikeskustelusta


Torstaina 8. joulukuuta oli viimein aika TYKy:n vuoden 2022 ekskursiolle!  Tällä kertaa ekskursiolla suuntasimme pääkaupunkiimme Helsinkiin. Ekskursion työryhmä oli jo hyvissä ajoin syksyllä alkanut suunnittelemaan päivän kulkua, vierailukohteita ja käytännön järjestelyjä. Monia eri vaihtoehtoja vierailukohteille mietittiin ja osa ideoista valitettavasti tyssäsikin siihen, että emme saaneet vastausta yhteydenottoihin. Kuitenkin kaksi mahtavaa […]

Turun YK-yhdistyksen ekskursio Helsinkiin 8.12.2022Tänään 5. joulukuuta vietetään kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää – päivää jolloin vapaaehtoiset ja vapaaehtoistyö nostetaan ansaitusti näkyviin. Vapaaehtoistyö on YK:n arvojen sydämessä: vuonna 1970 YK perusti vapaaehtoisohjelman (UNV) ja vuodesta 1985 saakka on vietetty kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää (International Volunteer Day). Teemapäivän tarkoituksena on juhlistaa erityisesti niitä keinoja, joiden avulla vapaaehtoiset voivat […]

Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä 5.12.2022


Tänään, 20. päivä marraskuuta, vietetään lasten oikeuksien päivää. Marraskuun 20. päivä on tärkeä päivämäärä, sillä tänä päivänä vuonna 1959 YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien julistuksen, sekä vuonna 1989 YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Äidit ja isät, opettajat, sairaanhoitajat ja lääkärit, hallitusten johtajat ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit, yritykset ja media-ammattilaiset sekä […]

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2022


YK:n päivää vietetään vuosittain 24. lokakuuta. YK:n peruskirja astui voimaan 24. lokakuuta 1945 ja tätä päivää on vietetty kansainvälisenä YK:n päivänä vuodesta 1948 lähtien. YK perustettiin vuonna 1945 tavoitteenaan luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitusten välisen järjestön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisen rauhan ja […]

Hyvää kansainvälistä YK:n päivää!Tytöt ympäri maailmaa kohtaavat lukemattomia haasteita, joita kriisit kuten ilmastonmuutos, koronapandemia ja humanitaariset konfliktit ovat pahentaneet. Tytöt kohtaavat haasteita niin koulutuksen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kuin turvallisuudenkin saralla. Huomion kiinnittämiseksi tarpeeseen vastata näihin tyttöjen kohtaamiin haasteisiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous julisti vuonna 2011 lokakuun 11. päivän kansainväliseksi tyttöjen päiväksi. Tyttöjen päivän […]

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.2022


YK:n yleiskokous on julistanut vuonna 2007 syyskuun 15. päivän kansainväliseksi demokratian päiväksi. Tämän päivän tarkoituksena on muistuttaa maailman päättäjiä sekä jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä. Päivä tarjoaakin mahdollisuuden tarkastella demokratian tilaa maailmassa sekä kiinnittää huomiota demokratian vahvistamiseen ympäri maailmaa. Demokratiaa pidetään monesti itsestäänselvyytenä ja sen tila onkin globaalisti suhteellisen hyvä. […]

Kansainvälinen demokratian päivä 15.9.2022


Vuoden 2021 aikana humanitaarista työtä tekevistä 141 kuoli, 117 kidnapattiin ja 203 haavoittui työtehtäviensä aikana. Kuolleiden avustustyöntekijöiden määrä oli viime vuonna korkein sitten vuoden 2013. Tänään 19.8. vietetään maailman humanitaarisen avun päivää. YK:n yleiskokous valitsi päivän vuonna 2008 kunnioittamaan niitä YK:n 22 työntekijää, jotka menehtyivät Bagdadissa hotellipommituksessa vuonna 2003. Humanitaarisen […]

Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.2022