Saavutettavuusseloste


Turun YK-yhdistyksen saavutettavuusseloste

Tätä saavutettavuusselostetta sovelletaan Turun YK-yhdistys – Åbo FN-Förening – Turku UN Association:in, jäljempänä Turun YK-yhdistys, verkkosivujen www.tyyala.utu.fi/turun-yk-yhdistys/ ja muiden yhdistyksen digitaalisten sovellusten (Instagram, Facebook, Twitter) käyttöön. 

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.

Turun YK-yhdistys on arvioinut itse digipalvelun saavutettavuuden.

Digipalvelu täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset.

Turun YK-yhdistyksen verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen ja yhdistys on vedonnut kohtuuttomaan rasitteeseen. Yhdistys tulee muokkaamaan verkkosivuja laajasti saavutettavuusvaatimuksien täyttämiseksi. 

Turun YK-yhdistys päivittää tämän saavutettavuusselosteen saatuaan verkkosivujen muokkaukset valmiiksi. Muokkaukset pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2020 aikana. Saavutettavuusselosteeseen tullaan erittelemään ne osat, mitkä eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia. 

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa osoitteeseen yk-hallitus@utu.fi, jolloin viestin saavat koko yhdistyksen hallitus, mukaan lukien Turun YK-yhdistyksen saavutettavuus- ja viestintävastaavat.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus (at) avi.fi

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000