Yhteistyö


Turun YK-yhdistys toimii yhteistyössä sekä paikallisten että kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme avoimia uusiin yhteistyömuotoihin muiden yhdistysten kanssa. Myös kansainvälistä yhteistyötä löytyy lähinnä Suomen YK-liiton ja Suomen YK-nuorten toiminnan kautta.

Suomen YK-nuoret

Suomen YK-nuoret on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on tiedottaa YK:n toiminnasta ja tavoitteista nuorille ja opiskelijoille. Suomen YK-nuoret toimii myös kattojärjestönä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seudun YK-yhdistyksille sekä Suomen Malli-YK-yhdistys FinMUNille. Suomen YK-nuoret myöntää jäsenjärjestöilleen avustusta vuosittain ja tekee niiden kanssa yhteistyötä monin tavoin. Se toimii myös paikallisyhdistysten linkkinä Suomen YK-liittoon. Jokaisesta jäsenjärjestöstä valitaan kullekin kaudelle vähintään yksi edustaja Suomen YK-nuorten hallitukseen. Suomen YK-nuoret -vastaavaan voit olla yhteydessä Suomen YK-nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen.

Suomen YK-nuoret järjestää monenlaisia tapahtumia, kuten jäsenjärjestöseminaareja, elokuvailtoja, urailtoja, uusien jäsenten infotilaisuuksia sekä seminaareja. Järjestö on aktiivinen myös kansainvälisissä verkostoissa. Suomen YK-nuoret on kansainvälisen YK-nuorten verkoston UNYANETin  (United Nations Youth Associations Network) jäsenjärjestö. Se myös lähettää edustajia nuorille tarkoitettuihin YK-aiheisiin kansainvälisiin konferensseihin.

Lisäksi Suomen YK-nuoret ja Turun YK-yhdistys paikallisyhdistyksenä järjestävät kouluvierailuja ja pyrkii monin tavoin tekemään YK:n tavoitteita tunnetuksi nuorten keskuudessa. Pyrimme toiminnallaan tavoittamaan erilaisista taustoista tulevia nuoria mahdollisimman laajasti. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä ja ajankohtainen teema, josta YK-nuoret pyrkii kertomaan nuorille.

Löydät Suomen YK-Nuoret myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook
Twitter
Instagram

SONDIP

SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä kattojärjestö, jonka yhtenä jäsenenä Turun YK- yhdistyskin toimii. YK- yhdistys on myös Sondipin hallituksen jäsen.

Sondip on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä. Turun YK- yhdistys osallistuu Sondipin järjestämiin yhdistyksillä tarkoitettuihin koulutuksiin sekä mahdollisuuksien mukaan monikulttuurisiin tapahtumiin.

Lisätietoja SONDIP:sta

Löydät SONDIP:in myös sosiaalisesta mediasta

Facebook

Twitter

Instagram

Sateenkaari Koto ry

Turun YK – yhdistys koordinoi Halisten läksykerhon vapaaehtoistoimintaa yhdessä Sateenkaari Koto ry:n kanssa. Läksykerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa ja kerhoon osallistuu noin 5 – 15 lasta, ohjaajia on kerrallaan mukana vähintään kaksi tai enemmän. Läksykerhon tarkoituksena on auttaa lapsia läksyjen teossa. Turun YK – yhdistys, läksykerhovastaavan johdolla, vastaa läksykerho – ohjaajien rekrytoinnista järjestämällä infotilaisuuksia ja/tai rahallisesti mahdollisuuksien mukaan.

Nettisivut

Facebook

Instagram

Twitter