The World’s Largest lesson: lukiolaisten mietteitä kestävästä kehityksestä


Teksti ja kuvat: Venla R, Turun YK-Yhdistyksen viestintävastaava

Turun YK-Yhdistys ja AEISEC Turku kertoivat kestävän kehityksen tavoitteista sekä yhdistysten toiminnasta lukiolaisille. Ylläolevassa kuvassa AIESEC Turun toimija kertoo omasta vuodestaan vapaaehtoisena Romaniassa. Kuva: Venla Rousku

Suomen YK-nuoret ja AIESEC Suomi yhteistyössä omien paikallisjärjestöjensä kansssa järjestivät 12. syyskuuta The World’s Largest Lesson -oppitunteja ympäri Suomea. Kyseisten oppituntien tavoitteena oli tutustuttaa nuoret kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä pohtia yhdessä, mitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voitaisiin tehdä niin yksilö, kaupunki kuin valtakunnallisella tasolla. Turussa oppitunti alkoi Turun YK-Yhdistyksen ja AIESEC Turun yhteisellä luennolla, jonka aikana kerrottiin yhdistysten toiminnasta sekä perehdyttiin tarkemmin kestävään kehitykseen ja Agenda 2030 -tavoitteisiin. Luennon lopuksi katsottiin pätkä Yann Arthus-Bertrandin puhuttelevasta Human -dokumentista.

Luento-osuuden jälkeen opiskelijat jaettiin 5–7 hengen ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annettiin yksi kestävän kehityksen tavoite pohdittavakseen. Olimme etukäteen päättäneet, että käsiteltävät tavoitteet olisivat tavoite 1 ei köyhyyttä, tavoite 5 sukupuolten tasa-arvo, tavoite 12 vastuullista kuluttamista sekä tavoite 13 ilmastotekoja. Tämän jälkeen annoimme ryhmille 20 minuuttia aikaa pohtia, miten kyseiseen tavoitteeseen voitaisiin vaikuttaa a) yksilötasolla b) kaupunki- ja kuntatasolla sekä c) valtakunnallisella tasolla. Luento-osuus oli selkeästi herättänyt paljon ajatuksia nuorissa, sillä heti ohjeistuksen jälkeen luokkahuoneessa alkoi iloinen puheensorina. Lyhyessä ajassa nuoret saivat kasaan paljon erilaisia ideoita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi! Lukiolaiset saivat noin 20 minuuttia aikaa pohtia ryhmissä heille annettuja kysymyksiä. Näiden ajatusten pohjalta nuoret tekivät omat julisteet, joihin he kirjasivat omia ajatuksiaan ja ideoitaan.  Ryhmien ideoimistuokion jälkeen kävimme yksitellen läpi ryhmien julisteet ja keskustelimme niistä yhteisesti luokassa.

Yleisesti ilmapiiri kestävää kehitystä kohtaan oli nuorten keskuudessa myönteinen ja uudistamishaluinen. Oli innostavaa huomata, miten rohkeita, fiksuja ja ratkaisukeskeisiä tapaamamme nuoret olivat sekä miten hyviä ajatuksia heillä oli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla nuorten näkemyksiä siitä, miten he itse voisivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen niin kotona, harrastuksissa kuin koulussa. Sanonta ”tulevaisuus lepää nuorissa” pitää täysin paikkansa. Nuorten ajatuksia ja mietteitä tulisi hyödyntää yhä enemmän päätöksenteossa.

Oppitunnin lopuksi kysyimme nuorilta, mikä oli heidän mielestään kaikkein tärkein tavoite ja Turussa kaikkein tärkeimmäksi tavoitteeksi äänestettiin Tavoite 13 eli ilmastotekoja. Kuva: Venla

Tässä vielä lyhyesti ja kirjallisesti koottuna lukiolaisten ajatuksia neljän kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi:

TAVOITE 1 EI KÖYHYYTTÄ

 • Valtio
  • proggressiivinen verotus, erilaiset tulonsiirrot sekä huolehtiminen siitä, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi
  • koulutuksen järjestäminen, koulutuksen tasapuolisuudesta ja laadukkuudesta huolehtiminen
  • Suomi voisi tukea enemmän köyhiä valtioita ja panostaa vapaaehtoistyöhön
 • Kaupunki/kunta
  • panostaa kouluttautumismahdollisuuksiin -> huolehditaan siitä, ettei yksilöt syrjäydy yhteiskunnasta
  • nuorille lisää ilmaisia harrastusmahdollisuuksia, näin mahdollistetaan nuorten tukiverkkojen syntyminen
  • panostetaan kesätyöpaikkoihin (huom. kesätöitä erityisesti alle 18-vuotiaille!)
 • Yksilö
  • kehitysapu: voi ryhtyä esimerkiksi kuukausilahjoittajaksi
  • suosii Reilun kaupan -tuotteita ruokaostoksissa ja pohtii omia kulutustottumuksiaan, sillä halvin vaihtoehto ei ole aina paras (esim. missä vaatteet ovat tuotettu)
  • vapaaehtoistyöhön osallistuminen

TAVOITE 5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

 • Valtio 
  • päättäjiin sekä miehiä että naisia (kiintiöt),
  • ei leikata koulutuksista
  • apurahoja kestävän kehityksen parissa työskenteleville järjestöille
  • tasa-arvoinen lainsäädäntö
  • raiskaukseen ei vaadita penetraatiota
  • samanarvoiset koulutus ja työllisyysmahdollisuudet
  • armeijan tasa-arvoistaminen
  • tasa-arvoisempi oikeusjärjestelmä
 • Kaupunki/kunta
  • ennakkoluulojen vähentäminen
  • panostus varhaiskasvatukseen sekä yleinen valistus kouluissa tasa-arvon puolesta
  • lasten välinen tasa-arvo
  • naisille töitä, kampanjointi tasa-arvon puolesta
 • Yksilö
  • oma suhtautuminen ja oma toiminta -> ei syrjintää
  • ajattele!
  • kasvatus
  • kaikille samat palkkamahdollisuudet
  • ei väkivaltaa, väkivaltaan puuttuminen
  • aktivismi

TAVOITE 12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

 • Valtio
  • ei fossiilista polttoainetta -> niiden vähentäminen
  • pöntöissä likavettä eikä puhdasta
  • rajoituksia autoiluun
  • roskan maahan heittämisestä sakkoja
  • Elon Musk valtiovierailulle
 • Kaupunki/kunta
  • järjestämällä opetusta aiheesta
  • kierrätyskeskuksista huolehtimalla
  • teslabussit/hybridit
  • ruokahävikin vähentämiseen panostaminen
  • käsipapereiden vähentäminen/poistaminen julkisista vessoista
 • Yksilö
  • käyttää julkisia, pyörää tai mennä kävellen
  • sähkön ja veden kulutuksen vähentäminen
  • vähentää lihan ja palmuöljyn syöntiä
  • välttää pillejä sekä muovia esim muovipakkaukset kaupassa
  •  äänestämällä

TAVOITE 13 ILMASTOTEKOJA

 • Valtio
  • säätää luontoon liittyviä lakeja
  • osallistuu kansainväliseen luonnonsuojelutoimintaan
  • levittää tietoa
  • tukee/rahoittaa yrityksiä, jotka ajavat luonnonsuojeluun liittyviä asiota
 • Kaupunki/kunta
  • mahdollistaa joukkoliikenteen, kierrätyksen jne.
  • luonnonsuojelualueet ja niistä huolehtiminen
 • Yksilö
  • kierrättäminen (kirpputori, roskien lajitteleminen)
  • joukkoliikenteen hyödyntäminen ja pyöräilyn lisääminen
  • boikotointi
  • oman kulutuksen sääntely ja ostosten eettinen pohtiminen
  • ottaa selvää asioista, asenne ja kiinnostus