Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.


Kirjoittaja: Meri Leino, Turun YK-Yhdistyksen tiedottaja ja tapahtumavastaava

Kuva: Venla

Tänään 11.10. vietetään kansainvälinen tyttöjen päivää. Turun YK-yhdistys tukee maailman 1,1 miljardin tytön elämänpolkua tänään ja tulevaisuudessa.

Tyttöjen päivän tarkoituksena on nostaa esiin ongelmakohtia, joita tytöt kohtaavat päivittäisissä elämissään ympäri maailmaa sukupuolensa vuoksi. Päivän tarkoituksena on edistää tyttöjen oikeuksien toteutumista sekä voimauttaa tyttöjä taistelemaan niiden puolesta. Tyttöjen päivänä pyritään myös lisäämään miesten ymmärrystä naisten ja miesten välisen tasa-arvon tuomista eduista.

Edelleen ympäri maailmaa tytöt kohtaavat paljon haasteita, jotka johtuvat heidän sukupuolestaan. Tyttöys on useissa maissa este koulutukseen ja työelämään pääsylle. Erityisesti köyhimmissä maissa tyttöjä uhkaavat poikia useammin muun muassa aliravitsemus ja köyhyys. Pelkästään tänä vuonna 12 miljoonaa alle 18-vuotiasta tyttöä menee naimisiin ja kehittyvillä alueilla 21 miljoonaa 15–19-vuotiasta tyttöä tulee raskaaksi. Tyttöjen koulutusta on tuettava, koska se on avain itsenäiseen ja vakaaseen elämään.

YK:n Agenda 2030 tavoitteista yksi on sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen. YK pyrkii tukemaan tyttöjä niin kehittyneissä, kuin kehittyvissäkin maissa erilaisin apuohjelmin ja tietoisuuskampanjoin. Vuonna 2012 tyttöjen oikeuksien saavuttaminen saavuttikin merkittävän virstanpylvään, kun YK:n yleiskokous vahvisti kansainvälisen tyttöjen.

Tyttöjen päivänä ei tule keskittyä pelkästään negatiivisiin ongelmakohtiin, sillä tyttöjen päivä on myös juhlapäivä, joka nostaa tuo esiin tyttöjen voiman, kyvyn inspiroida ja innovoida. Myös sitä on syytä juhlia!

Lähteet:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_tytt%C3%B6jen_p%C3%A4iv%C3%A4

https://plan.fi/tyttojen-paiva

https://unwomen.fi