”Naistenpäivä on joka päivä”


Kuvat ja kirjoitus: Meri Leino, Turun YK-yhdistyksen tiedotus ja tapahtumavastaava


Tasa-arvoinen maailma tarkoittaa maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen perusoikeus. Tasa-arvoisessa maailmassa jokaisella on ihmisoikeudet ja jokainen voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tasa-arvoisessa maailmassa jokaisella on myös oikeus tehdä ihmisarvoista työtä ja hankkia omia tuloja.

Tasa-arvo miesten ja naisten välillä ei kuitenkaan todellisuudessa toteudu. Joka kolmas nainen maailmassa joutuu väkivallan uhriksi, eikä naisiin kohdistuva väkivalta tunne maantieteellisiä rajoja. Yli 600 miljoonaa naista asuu maissa, joissa perheväkivaltaa ei ole rikos. Maailman väestöstä puolet ovat naisia, mutta vallankäyttö on edelleen vahvasti miesten käsissä. Naisten palkka on maailmanlaajuisissa vertailuissa 60-80% miesten palkoista ja n. 70% maailman köyhistä on naisia. Naiset kokevat syrjintää nimenomaan sukupuolensa vuoksi ja monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset normit tukevat edelleen eriarvoistumista.

YK on pyrkinyt edistämään naisten oikeuksia jo 40 vuotta. Tasa-arvo on esillä myös Agenda 2030 tavoitteissa, joiden parissa on työskennelty vuodesta 2015 lähtien. Myös Turun YK-yhdistys edistää omalla toiminnallaan tavoitteiden toteutumista. 8.3. vietetään YK:n kansainvälistä naistenpäivää, jonka tarkoituksena on muistuttaa naisten heikosta asemasta ja tuoda aihetta näkyvästi esille.

Turun YK-yhdistys järjesti yhdessä AIESEC Turun ja Daisy Ladies ry:n kanssa kuukausi sitten naistenpäivänä tapahtuman ”Naisten oikeuksien Suomi -työpaja”. Tapahtuman tarkoituksena oli pohtia naisten oikeuksien toteutumista Suomessa maahanmuuttajanaisten näkökulmasta. Työpajoissa aiheen oli muun muassa maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallinen osallistuminen, naisten oikeudet Suomessa, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajanaisten yhteistyö ja integroituminen sekä naiset kasvattajina. Keskustelijoina oli sekä kantasuomalaisia, että maahanmuuttajia.

Keskustelu oli vilkasta ja työpajoissa nousi monia mielenkiintoisia näkökulmia esille. Eri kulttuuriryhmät kokivat ja näkivät asioita eri tavoin ja usein kulttuuriryhmästä riippuen myös painotettiin erilaisia asioita. Maahanmuuttajanaisilla kotimaan kulttuuriset ja yhteiskunnalliset olot vaikuttivat mielipiteisiin  esimerkiksi siitä, miten naisten oikeuksien koettiin jo toteutuneen sekä ajasta, joka tasa-arvoisen maailman toteuttamiseen kuluu. Selvää oli kuitenkin kaikille se, ettei Suomessa kantasuomalaisten naisten eikä maahanmuuttajanaisten asema ole vielä tasavertainen miesten kanssa. Erityisesti koulutuksen ajateltiin edistävän naisten ja miesten tasa-arvoisuutta. Keskusteluissa nousi esiin myös vahva halu jatkaa työtä tasa-arvon saralla, niin Suomessa kuin sen rajojen ulkopuolellakin.  

Naistenoikeuksien edistäminen muistetaan usein vain naistenpäivänä. Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tulisi kuitenkin edistää vuoden jokaisena päivänä, koska töitä riittää aiheen saralla vielä useita vuosia. Mitä enemmän aihe on esille, sen todennäköisemmin tasa-arvosta tulee tulevaisuudessa osa jokaisen naisen joka päiväistä elämää.

 

 

Lähteet:
http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet/naisten-oikeudet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukupuolten_tasa-arvo
https://www.kepa.fi/uutiset-media/uutiset/raportti-naisten-asema-kehitysmaissa-edistynyt-heikosti