Haaste vastaanotettu: Turun YK-yhdistyksen hiilijalanjälki


Suomen YK-nuoret haastoivat sosiaalisessa mediassaan yhdistyksiä laskemaan omaa hiilijalanjälkeään. Me Turun YK-yhdistyksessä halusimme myös tarttua tähän! Olemme yhdistyksenä sitoutuneet kestävän kehityksen arvoihin ja meille on tärkeää, että toteutamme tätä periaatetta kaikessa toiminnassamme.

Käytimme Suomen YK-nuorien tavoin Hiilifiksu järjestö -hankkeen hiilijalanjälkilaskuria. Hiilidioksidiekvivalentiti (CO2-ekv) mittaa kaikkien kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastovaikutusta. Yhdistyksemme vuoden 2019 ilmastopäästöiksi laskimme 1359 kg CO2-ekv, mikä on verrattain hyvin alhainen luku. YK-nuoret olivat laskeneet omiksi päästöikseen vajaa 10 000 kg CO2-ekv, mikä vastaa noin yhden suomalaisen keskimääräistä hiilijalanjälkeä.

Oma päästölukumme jää pieneksi monestakin eri syystä. Olemme Suomen YK-nuoria pienempi toimija, ja niin jäsenistömme kuin toimintammekin on vähäisempää. Suurimmat erot yhdistysten välillä liittyvät matkustamiseen, sillä Turun YK-yhdistyksessä emme lentäneet viime vuonna ollenkaan.

Lainaamme yhdistyksenä kokouksiimme kattojärjestömme SONDIPin tiloja, minkä takia emme laskeneet tiloista, sähköistä tai netistä koituvia päästöjä osaksi omiamme. Emme laskeneet myöskään jäsenistön käyttämää yksityistä tai julkista liikennettä yhdistyksen päästöihimme, sillä toisaalta kokouksiin liikkuminen on myös jokaisen jäsenen oma valinta. Kokoukset ja tapahtumat ovat kuitenkin kaikkien tavoitettavissa.

Paikallisliikenteen huomiotta jättämisestä huolimatta matkustuspäästöt veivät suurimman osan (yli 1300 kg CO2-evk) hiilijalanjäljestämme. Tämä johtui vuonna 2019 Ahvenanmaalle tehdystä ekskursiosta, joka tehtiin laivalla meriteitse. Tänä vuonna yhdistyksemme suunnitteleekin ekskursiota mahdollisuuksien mukaan sellaiseen paikkaan, johon on mahdollista matkustaa maata pitkin pienemmillä päästöillä. Matkustuksen lisäksi osa päästöistämme tuli tapahtumista – näihin laskimme mukaan erilaiset paperimainokset, tarjottavat ja kertakäyttöastiat.

Tällä hallituskaudella aiommekin siis kiinnittää huomiota ennen kaikkea matkustuspäästöihin. Sen lisäksi haluamme jatkossakin kiinnittää huomiota kaikenlaisten tapahtumista aiheutuvien roskien lajitteluun, sähköiseen mainontaan sekä esimerkiksi tarjoilujen vegaanisuuteen. Suomen YK-nuorien tavoin näemme, että yhdistyksellämme on ilmastopäästöjen lisäksi myös positiivisia ilmastovaikutuksia. Viime vuonna järjestimme viisi ilmastoaiheista tapahtumaa, joissa jaoimme tärkeää tietoa aiheesta, keskustelimme teemasta yhdessä sekä osoitimme osallisuutemme isompaan ilmastoliikkeeseen. Näihin tapahtumiin haluamme panostaa myös tänä vuonna!

Pidämme innokkain mielin omia päästöjämme mielessä kaikessa toiminnassamme, ja kannustamme niin jokaista yksityishenkilöä kuin myös jokaista Turun paikallista yhdistystäkin tarttumaan tähän haasteeseen. Ollaan valppaina valintojemme kanssa ja rakennetaan yhdessä kestävämpää huomista!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *