Aineenopettajien pedagogiset opinnot

KTL3073: Johdatus kasvatustieteisiin

Ks. kasvatustiede: Ka1

Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet

14.2.2012 (Silvennoinen)

Vastaa yhteensä kahteen kysymykseen (1a tai 1b JA 2a tai 2b).

1a) Kerro, millainen prosessi pääpiirteissään on opetussuunnitelmien laatiminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Millainen on opetussuunnitelman merkitys opettajan työn ohjaajana?
tai
1b) Kerro pääpiirteissään, millaisia kurinpitomenettelyjä lainsäädäntö tuntee perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

JA

2a) Kerro pääpiirteissään oppilaiden ja opiskelijoiden suoritusten arvioinnista ja sen erityispiirteistä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Millaiset mahdollisuudet lainsäädäntö antaa arvioinnin uusimiselle ja oppilasarviointia koskevalle oikaisulle?
tai
2b) Kerro pääpiirteissään, millaiset mahdollisuudet lainsäädäntö antaa erilaisten yksilölllisten tai ryhmäkohtaisten opetusjärjestelyiden (erityiset opetusjärjestelyt) toteuttamiseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa?

Kasvu ja oppiminen osa 1. Opetus ja oppimisen ohjaaminen

21.11.2011 (Sarmavuori)

Kirjasta Miten opetan ja tutkin äidinkieltä ja kirjallisuutta:
1. Predikaatin opettelu toiminnallisen kieliopin avulla
2. Millaisia aaltoja on erotettu kännykän käytöstä?

Kirjasta Opi ja ohjaa kirjoittamista:
3. Metaforia kirjoittamisesta

Kirjasta Lentoon:
4. Millaista oppitunnin rakennetta voidaan suositella draamatunnille?

Luennoista:
5. Millaisia näkymöinnin vaiheita Birgitta Bommarco erotti lukiolaistenSieppari ruispellossa -kirjan lukemisen etenemisestä?

Vastaa