Kirjaston kirjalista

Kirjalista on järjestetty aakkosittain tekijän sukunimen mukaan. Jos tekijöitä on useita, on teos järjestetty listaan aakkosissa ensimmäisenä olevan nimen mukaan.

Tietokirjallisuus ja tieteellinen kirjallisuus

A

toim. Aalto Seija & Shore Susanna: Kelaa vähän – kirjoituksia nuorista ja kielestä

toim. Aalto Seija & muut: Kielen opissa 4: Kielen kirjoa – Tekstintutkimus tutuksi

toim. Aalto Seija & muut: Kielen opissa 7: Kirjoittamisen kevät. Näkökulmia kirjoittamisen opetuksen uuteen suuntaan

toim. Aalto Seija & muut: Kielestä kiinni

Ahokas, Pirjo: Forging A New Self. The Academic Protagonist and the Emergence of a Jewish-American Author as Revealed Through the Novels of Bernard Malamud

toim. Ahokas, Pirjo & Rojola, Lea: Marginaalista muutokseen

toim. Ahven Heino, Must Mari ja Peegel Juhan: Kodumurre

Aitchison Jean: (Teach yourself) Linguistics

Alho Irja & Kauppinen Anneli: Käyttökielioppi

Alhoniemi Alho: Zur Verwendung der Trennungskasus im Tschermissischen

Alhoniemi Alho, Nyirkos István ja Paunonen Heikki: Suomi ja unkari rinnakkain. Suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutkielmia

Apo Satu: Ihmesatujen historia

Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Alfe 1 

Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Alfe 2 

Attila Jorma: Turkin kielioppi

B

Bull Francis: Maailmankirjallisuuden historia

C

toim. Csepregi Márta: Folia Hungarica 4. Esitelmiä unkarin kielestä

Csúcs Sándor: Unkarin alkeet

D

Dyer Richard: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa

E

Eagleton Terry: Kirjallisuusteoria. Johdatus

Eskola Sari: Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa. Suomennetun kaunokirjallisuuden ominaispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmillä

G

Gerevich-Kopteff Éva ja Csepregi Márta: Unkaria suomalaisille

Grue-Sørensen K.: Kasvatuksen historia I

H

Haavio Martti: Viimeiset runonlaulajat

Haavio Martti: Kuolematonten lehdot. Sämpsöi Pellervoisen arvoitus

Hakanen Aimo: Kontrastiivista lauseanalyysia. Eksistentiaalilauseet 2 eri painosta

Hakanen Aimo: Viisi tuntia kauvatsan murretta 2 KPL

Hakanen Aimo: Lakki ja permjakku. Tekstilingvistinen analyysi kauvatsalaisen kansanmiehen puheessa

toim. Hakulinen Auli & muut: Iso suomen kielioppi 2 KPL

Hakulinen Lauri, Ikola Osmo ja Ravila Paavo: Kirjoituksia suomen kielestä

toim. Haukioja Timo: Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics

toim. Heinonen Mari & muut: Kielen opissa 6: Keskustelun kuosit 

toim. Helasvuo Marja-Liisa, Johansson Marjut ja Tanskanen Sanna-Kaisa: Kieli verkossa. Näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen 2 KPL

Hoppenbrouwers Cor: Language change. A Study of Phonemic and Analogical Change with Particular Reference to S. E. Dutch Dialects

Häkkinen Kaisa: Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimisesta. Suomalais-ugrilaisen tutkimuksen perusteita ja metodiikkaa

Häkkinen Kaisa: Kielitieteen perusteet

Häkkinen Kaisa: Suomalaisen oppikirjan vaiheita

I

Ikola Osmo: Tempusten ja modusten käyttö ensimmäisessä suomalaisessa Raamatussa verrattuna vanhempaan ja nykyiseen kieleen

Ikola Osmo: Tempusten ja modusten käyttö ensimmäisessä suomalaisessa Raamatussa verrattuna vanhempaan ja nykyiseen kieleen II

Ikola Osmo: Viron ja liivin modus obliquuksen historiaa

Ikola Osmo: Lauseopillisia havaintoja Georg Müllerin virolaisten saarnojen (1600-1606) kielestä

Ikola Osmo: Nykysuomen käsikirja

Isosaari Jussi: Suomen koululaitoksen rakenne ja kehitys

toim. Itkonen Esa, Pajunen Anneli ja Haukioja Timo: Kielitieteen kentän kartoitusta

Itkonen Terho: Kieliopas

Itkonen Terho: Nimestäjän opas

Itkonen Terho: Uusi kieliopasIvanov

Ivan & Moisio Arto: Marin kielen sanaston kehitys 1900-luvulla

J

Janhunen Juha: Material on Manchurian Khamnigan Evenki 2 KPL

Janhunen Juha: Material on Manchurian Khamnigan Evenki 2 KPL

toim. Juutila Ulla-Maija, Saarenheimo Kerttu ja Lappalainen Päivi: Hurma ja paatos: näkökulmia 1920- ja 1930-luvun kirjallisuuteen

Juva Kirsti: Löytöretki suomeen

Juvelius J. W.: Suomen kansalliskirjallisuuden vaiheet

K

Kahila Seppo & Kare Kauko: Asiasta sanaan. Suomalaisen asiaproosan tyylinäytteitä

toim. Kainulainen Siru & Parente-Čapková Viola: Täysi kattaus. Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa

toim. Kalliokoski Jyrki, Kotilainen Lauri ja Pahta Päivi: Kielet kohtaavat

Kalske Marja: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö

Kangasmaa-Minn Eeva: Suomen äännehistorian suuntaviivat

Kangasmaa-Minn Eeva: Suomen kielen rakennepiirteet

Kangasmaa-Minn Eeva: Suomi kielikunnassaan 2 KPL

toim. Kankaanpää Salli & muut: Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas

Fred Karlsson: Johdatus yleiseen kielitieteeseen 

Göran Karlsson: Numerustutkielmia. Kirjoituksia suomen kielen yksikön ja monikon käytöstä

Kasik Reet: Hakkame rääkima! Viron kielen peruskurssi

Kel’mako Valentin & Saarinen Sirkka: Udmurtin murteet

Kemppinen Iivar: Suomalaisten muinaisrunojen Pohjola

Ketonen Oiva: Valkolakista väitöskirjaan. Korkeakoulupolitiikan näköaloja

Kettunen Lauri: Vatjan kielen äännehistoria

Kirstinä Leena: Halkeamia. Tutkielmia lukijasta tekstin rakenteissa

Kirstinä Leena: Kirjallisuutemme lyhyt historia

Kiuru Silva: Suomen kielen kieltohakuiset verbit

Klemetti Heikki: Vierasperäisiä muinaisnimiä Etelä-Pohjanmaalta ja muualta Suomesta

Klingberg Göte: Kouluiän kehityspsykologia

Koivisto Vesa: Suomen verbikantaisten UtU-verbijohdosten semantiikkaa

toim. Koivunen Anu, Paasonen Susanna ja Pajala Mari: Populaarin lumo – mediat ja arki

Kolehmainen Taru: Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa

toim. Komppa Johanna, Mallat Kaija, Suutari Toni: Kielen opissa 5: Nimien vuoksi

toim. Koski Mauno: Lauseita ja ajatuksia

toim. Kotilainen Lari, Kurhila Salla ja Kalliokoski Jyrki: Kielenoppiminen luokan ulkopuolella

Kovalainen Pirkko: Juhani Ahon Juhan eeppinen ja draamallinen rakenne

Krook Kristiina: Ensi tavun ie-, yö ja uo-diftongien avartuminen suomen murteissa

toim. Kurikka Kaisa: Identiteettiongelmia suomalaisessa kirjallisuudessa

L

toim. Laakso Johanna: Facing Finnic. Some Challenges to Historical and Contact Linguistics

Laine Päivi: Suomi tiellä sivistyskieleksi. Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla

Laitinen Kai: Suomen kirjallisuuden historia

Laitinen Kai: Metsästä kaupunkiin

Lang Valter: Homo Fennicus – Itämerensuomalaisten etnohistoria

toim. Lappalainen Päivi, Grönstrand Heidi ja Kati Launis: Lähikuvassa nainen. Näköaloja 1800-luvun kirjalliseen kulttuuriin

Larjavaara Matti: Partitiivin valinta

Lauhakangas Outi: Puheesta ihminen tunnetaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Lauhakangas Outi: Parempi pyy. Sananparsiopas

Lehtimäki Pekka: Tammelan murrekirja

Leino Pentti, Helasvuo Marja-Liisa, Lauerma Petri, Nikanne Urpo ja Onikki Tiina: Suomen kielen paikallissijat konseptuaalisessa semantiikassa

toim. Leino Pentti & Onikki Tiina: Suomen kielen kognitiivista kielioppia. Näkökulmia polysemiaan

Lindén Eeva: Omaa ja vierasta. Kirjoituksia kielenkäytön alalta

Länsimäki Maija: Suomen verbikantaiset in : ime -johdokset

M

Mager Robert F.: Opetustavoitteiden määrittäminen 2 KPL

Malmberg Bertil: Läröbok i fonetik

Marjanen Kaarlo: Miten oppia puhujaksi? Puhetaidon opas- ja harjoituskirja

toim. Mela Marjo & Mikkonen Pirjo: Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus

Melkas Kukku & muut: Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa

Mielikäinen Aila & Palander Marjatta: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä

toim. Moisio Arto & Magnusson Jaana: Volgalaiskielet muutoksessa

Mustonen Kerttu & Paalanen Esteri: Sanelukirjoituksia ja toistamistehtäviä kansakoulun III-V luokille

toim. Mäkikalli Aino ja Steinby Liisa: Johdatus kirjallisuusanalyysiintoim. Mäntynen Anne, Shore Susanna ja Solin Anna: Genre – tekstilaji

N

Nahkola Kari & Saanilahti Marja: Kymmenen vuotta myöhemmin. Seuruututkimus kielenmuutosten etenemisestä yksilön kielessä ja puheyhteisössä

Niemi Juhani: Populaarikirjallisuus Suomessa

toim. Nieminen Taija: Vuorovaikutus ja suomen kielen oppiminen

toim. Niitemaa Tero: Hiidenkiveltä – näkökulmia Aleksis Kiveen

Nirvi R. E.: Synonyymitutkimuksia sukulaisnimistön alalta

Nirvi R. E.: Sanoja ja käyttäytymisiä. Sanahistoriallisia tutkimuksia II

Nirvi R. E.: Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanastossa

O

Ojutkangas Krista & muut: Johdatus kielitieteeseen

P

Pajunen Anneli: Näkökulmia kielitypologiaan

Pajusalu Karl: Multiple Linguistic Contacts in South Estonian: Variation of Verb Inflection in Karksi

Palander Marjatta: Suomen itämurteiden erikoisgeminaatio

Palmgren Raoul: Kapinalliset kynät. Itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus I

toim. Peltola Maija S. & Tuomainen Jyrki: Studies in Speech Communication

Penttilä Aarni: Suomen kielen äänne- ja oikeinkirjoitusoppi

toim. Polkunen Mirjam, Suhonen Pekka & Viikari Auli: Lukutikku – kirjallisuuden lukijalle

toim. Polkunen Mirjam & Tarkka Pekka: Novelli ja tulkinta

toim. Polkunen Mirjam, Suhonen Pekka & Viikari Auli: Suomalaisia kirjailijoita – kirjailijat kirjailijoista

Pyykkö Vappu: Die griechischen Mythen bei den großen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomos

Päiviö Pia: Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa

R

toim. Rahtu Toini, Shore Susanna & Virtanen Mikko T.: Kirjoitettu vuorovaikutus

Rapola Martti: Kieli elää. Pakinoita ja tutkielmia 2 KPL

Rapola Martti: Risukoista riipomia. Uusi sarja pakinoivia tutkielmia

Rapola Martti: Suomen kielen äännehistorian luennot

Raun Alo: Johdatus strukturaalikielitieteeseen 2 KPL

toim. Rekimies Anu & Siitonen Kirsti: Suunnaksi suomen kieli

toim. Riikonen Reino: Sanomalehti koulunuudistuksen osana

Rikama Juha: Lukion kirjallisuudenopetus

Rinne Risto, Kivirauma Joel ja Lehtinen Erno: Johdatus kasvatustieteisiin

Rinne Risto, Kivirauma Joel ja Lehtinen Erno: Johdatus kasvatustieteisiin

Rinngren Helmer & Ström Åke V.: Kansojen uskonnot ennen ja nyttoim. Ruusuvuori Johanna, Haakana Markku ja Raevaara Liisa: Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia

S

Saarenheimo Kerttu: Katri Vala – aikansa kapinallinen

Sarmavuori Katri: Äidinkielen tuntien kyselevän opetuksen siirrot

Sarmavuori Katri: Äidinkielen opetustieteen perusteet

Sarmavuori Katri: Äidinkielen oppikirjojen aallokossa

Setälä E. N.: Kielentutkimus ja oikeakielisyys

Setälä E. N.: Suomen kielen lauseoppi

Shore Susanna: Lauseita ja vesinokkaeläimiä — Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin

Sihvonen Jukka: Mediatajun paluu

Suits Gustave: Eesti kirjanduslugu

Suojanen M. K.: Mikael Agricolan teosten indenfiniittipronominit: totalitiivit

toim. Suojanen M. K.: Kirjoituksia puhekielestä

toim. Suojanen M. K.: Kirjoituksia puhekielestä

Suojanen M. K.: Mitä Turussa puhutaan? Raportti Turun puhekielen tutkimuksesta

T

toim. Toikka Minna: Nykyajan kynnyksellä. Kirjoituksia suomalaisen kirjallisuuden modernisaatiosta

Toivanen Jorma: Kysymysmorfeemien ilmaantuminen suomalaislasten kieleen

Toivanen Jorma: Partitiivin syntaksi 2 KPL

Toomse Mihkel: Lõuna-Eesti murded 1-30

V, W

Vaittinen Pirjo: Niin lähellä, niin kaukana. Suomesta ruotsiksi käännetyn kaunokirjallisuuden vastaanotto Ruotsissa 1930-luvulla

Varga Judit: Gyere velem! Unkarin kielen jatko-oppikirja

toim. Varpio Yrjö & Huhtala Liisi: Suomen kirjallisuushistoria 1

toim. Varpio Yrjö & Huhtala Liisi: Suomen kirjallisuushistoria 2 2 KPL

toim. Varpio Yrjö & Huhtala Liisi: Suomen kirjallisuushistoria 3

Vermeer Hans J.: Allgemeine Sprachwissenschaft

Vesikansa Jouko: Nykysuomen oppaita 2. Johdokset

Vesterinen Ilmari: Pääpainollisen tavun jälkeisen soinnillisen dentaalispirantin edustus Tuuloksen murteessa

Winter Helmer: Kalevanpojat – Kalevipoeg 2 KPL

toim. Virtaranta Pentti: Sana ei sammaloidu

Yli-Vakkuri Valma: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö

Yli-Vakkuri Valma: Studia comparativa linguarium orbis maris baltici 1. Tutkimuksia syntaksin ja pragmasyntaksin

Kaunokirjallisuus

A

Ahoniemi Kalevi: Triangeli. Romaani päiväkirjasta, kertomuksesta ja kirjeestä

Aitoaho Pirjo: Parempia ihmisiä

C

Carlson Kristina: Maan ääreen

Chesham Henry: Männen från havet

H

Haanpää Pentti: Valitut teokset

Haila V. A. ja Kauppinen Eino: Sanan mahti II. Kansalliskirjallisuuden lukemisto 

Hammarstedt Peter: Bara Jag

Harrison Harry: Hotet från Jupiter

Hellaakoski Aaro: Kuuntelua. Esseitä teoksista ja tekijöistä

Härmän Kuustaa: Prätinöötä Pohojanmaalta

K

Kianto Ilmari: Valitut teokset

Koskenniemi V. A.: Kootut runot

Kruus Hans: Vuosisata vaihtui. Virolaisen akateemikon nuoruudenmuistelmat

L

Laaksonen Heli & Rahman Jan: Maapuupäiv

Lassila Maiju: Valitut teokset

Lehtonen Henry: Camping. Runoja

Lehtonen Joel: Valitut teokset

Linnakoski Johannes: Pakolaiset

M

Mattila Alma: Olit sittenkin oikea mies

P

Pakkala Teuvo: Valitut teokset

Panova Vera: Serjoža

R

toim. Rikama Juha & Tuurna Marja-Leena: Sukukansojen novelleja

Rossi Matti: Nuorallatanssijat

S

Sarmavuori Katri: Kerran tulee kevät – runoja äidinkielen opetuksen puolesta ja hyväksi

Sarmavuori Katri: Ihmettelyä, elämää, työtä

T

toim. Tarkka Pekka: Uuden proosan parhaita

U

Uibopuu Valev: Igavene küla

V

Vartio Marja-Liisa: Se on sitten kevät

Sanakirjat

Alhoniemi Alho, Agafonova Nina ja Mosin Mihail: Suomalais-ersäläinen sanakirja

Alvare Paul & Vodja Raul: Pulma poikineen. Virolais-suomalainen vertailusanakirja

Suomen kielen perussanakirja. Ensimmäinen osa A-K

Suomen kielen perussanakirja. Toinen osa L-R

Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa S-Ö

Herrala Eeva & Feoktistov Aleksandr: Mokšalais-suomalainen sanakirja

Klemmt Rolf & Rekiaro Ilkka: Suomi/saksa/suomi sanakirja

Laanpere Helga: Suomi-viro-suomi taskusanakirja

Moisio Arto: Marilais-suomalainen sanakirja

Moisio Arto: Suomalais-marilainen sanakirja

Niemi Jaana & Mosin Mihail: Ersäläis-suomalainen sanakirja

Pihel K. & Pikamäe A.: Soome-eesti sõnaraamat

Õim Asta: Fraseoloogia-sõnaraamat

Suomi-saksa-suomi sanakirja

Juhlakirjat ja muut juhlajulkaisut

toim. Alhoniemi Alho & muut: Rakenteita. Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978 2 KPL

toim. Alhoniemi Pirkko & muut: Myytit ja runon arki. Kerttu Saarenheimon juhlakirja 2 KPL

toim. Kallio Jussi, Häkkinen Kaisa ja Kytömäki Leena: Sanomia. Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979

toim. Koponen Auli, Rauramo Sirkka-Liisa ja Sarmavuori Katri: Oman itsensä sankari. Timo Saarniemen juhlakirja merkkipäivänä 27.7.1992

toim. Koskelin Esko V. & muut: Tuli ei taida jäätyä. Turun Aleksis Kivi -kerho ry 50 vuotta 1945-1995

toim. Lehtinen Pekka: Oikeus ja uudet ongelmat. Lex 25 vuotta

toim. Pakarinen Pete: Frakkeja ja villapaitoja. Suomen ylioppilaskuntien liitto 75 vuotta

toim. Rintala Päivi & muut: Kielen ja kulttuurin Satakunta. Juhlakirja Aimo Hakasen 60-vuotispäiväksi 1.11.1995 2 KPL

toim. Saarinen Sirkka, Siitonen Kirsti ja Vaittinen Tanja: Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010

toim. Virtaranta Pertti, Itkonen Terhi ja Pulkkinen Paavo: Verba docent. Juhlakirja Lauri Hakulisen 60-vuotispäiväksi 6.10.1959

Opetustiede ja opetuksen tutkimus. Juhlakirja professori Inkeri Vikaisen merkkipäivänä 11. lokakuuta 1984

Vuosijulkaisut

Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 4: Juhana Fredrik Granlund ynnä muita tutkielmia 

Äidinkielen Opettajain Liiton Vuosikirja IX

Äidinkielen Opettajain Liitos Vuosikirja XIII 1965-66

Äidinkielen Opettajain Liitos Vuosikirja XV 1967-68

toim. Jokinen Marjatta & Suojanen Päivikki 1969: Sananjalan hakemisto 1-10 1959-1968

toim. Saarinen Sirkka 1980: Sananjalan hakemisto 11-20 1969-1978

toim. Ruottinen Marjatta 1996: Sananjalan hakemisto 21-30 1979-1988

Sananjalka 2, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61

Muut kirjat

toim. Aalto, Seija & muut: Siulaan sattuneita. Ensimmäiset vuosikymmenet

Autere Alli: Laula, Siion!

Hakala Juha T.: Graduopas

Hurtta Heikki & Peltola Tapio: Tutkielmantekijän opas

toim. Hämäläinen Eila ja Juusela Kaisu: Castrenianum. Suomen ja sen sukukielten tutkimuskeskus SUOMEKSI JA SAKSAKSI

Iisa Katariina, Piehl Aino ja Kankaanpää Salli: Tekstintekijän käsikirja

toim. Ikola Osmo: Fennicum. Kielen ja kulttuurin tutkimuksen ja opetuksen tyyssija 2 KPL

Immonen Esko & Pöytsiä Helena: Aihe jokaiselle

toim. Korhonen Mikko & Virtaranta Pertti: Ulkomaanlehtorit Unkarissa 17.–22.5.1982

toim. Kristiansson-Seppälä Anna-Liisa: Fennistiikan opinnäytteitä II

toim. Lehtonen Veli-Pekka & Mattila Ilkka: Taide-suomi-sanakirja

Nemvalts Urmas: Mürakarud – kel jõud, sel õigus

toim. Niit Ellen & Palomäki Ulla: Lähivertailuja 11. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hirvensalon Rauhalan huvilassa 12.–13.5.2000

toim. Ojala Tiina & Tuomainen Jyrki: 21. fonetiikan päivät Turku 4.–5.1.2001

Pakarinen Simo: Suomalainen kirjallisuus 1916-1920. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo

toim. Pangsepp Rudolf: Nõukogude Eesti

toim. Paronen Juhani: Fennistiikan opinnäytteitä

Pennanen Leo: Käsiala – ihmisen kuvastaja

toim. Remes Hannu: Lähivertailuja. Suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Mekrijärvellä 2.–3.5.1985 2 KPL

toim. Rintala Päivi & Valge Jüri: Lähivertailuja 2. Suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Turussa 10.-11.5.1986

toim. Rüütel I. & Kokamägi H.: Laul olgu lühilike või pikk

Salupere Malle: Tuhande aastane Tartu – nooruse ja heade mõtete linn

toim. Savolainen Martti: Miten kuunnelmani ovat syntyneet

Sundbäck Esa: Suomen ylioppilaskuntien liitto ja suomalaisen opiskelijaliikkeen muutokset 1968-90

Suominen Arvo & Oskanen Niko: Kirjoitanko oikein?

toim. Suutari Toni & Salo Merja: Castrénin perilliset – Helsingin yliopiston suomen ja sen sukukielten professorit 1851-2001

Tischner Herbert: Völkerkunde

Toomse M.: Lõuna-Eesti Murded 1-30. Sisukord ja kaartide register

Viksten Pirjo, Ahti Keijo, Arpo Petri ja Kunnas Kirsi: Aikamme lukukirja 5a

Viksten Pirjo, Ahti Keijo, Arpo Petri ja Kunnas Kirsi: Aikamme lukukirja 5b

toim. Virtaranta Pertti ja Koivusalo Esko: Suomalais-ugrilainen kielentutkimuksen symposiumi Petroskoissa 26.–27.3.1974

toim. Koukkunen Kalevi & muut: Uusi pikku jättiläinen

+ Kielivartio – Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita 2 kpl
+ Newspapers and Magazines of the USSR for 1974
+ Turun kulttuurihakemisto 97

Lehdet

Kielikello 1/1984

Kielikello 1/1988, 2/1988

Kielikello 2/1989, 3/1989

Kielikello 2/1990

Kielikello 3/1991, 4/1991

Kielikello 1/1992, 4/1992

Kielikello 1/1993, 2/1993, 3/1993, 4/1993

Kielikello 1/1994, 2/1994, 3/1994, 4/1994

Kielikello 1/1995, 2/1995, 3/1995

Kielikello 1/1996, 2/1996, 3/1996, 4/1996

Kielikello 1/1997, 2/1997, 3/1997, 4/1997

Kielikello 1/1998, 2/1998, 4/1998

Kielikello 3/1999

Kielikello 1/2000

Kielikello 1/2001, 2/2001, 3/2001, 4/2001

Kielikello 1/2002, 2/2002, 3/2002

toim. Laitinen Lea: Virittäjän sisällys vuosina 1883, 1886 ja 1897-1996 2 KPL

toim. Suhonen Irja-Leena: Virittäjän sisällys vuosina 1957-1971 3 KPL

toim. Salminen Tapani: Virittäjän sisällys vuosina 1972-1986 3 KPL

Virittäjä 3/1964 sivut 225-332

Virittäjä 1/1975 sivut 1-125

Virittäjä 3/1983 sivut 305-452 2 KPL

Virittäjä 1986 1. vihko sivut 1-148, 2. vihko sivut 151-262, 4. vihko sivut 395-522

Virittäjä 1987 1. vihko sivut 1-128, 3. vihko sivut 289-456, 4. vihko sivut 457-616

Virittäjä 1988 1. vihko sivut 1-209, 2. vihko 211-323 2 KPL

Virittäjä 1989 1. vihko sivut 1-159

Virittäjä 1990 1. vihko sivut 1-108

Virittäjä 1991 1. vihko s. 1-108, 2. vihko sivut 109-233

Virittäjä 3/1991 sivut 235-353 3 KPL

Virittäjä 4/1991 sivut 355-492 2 KPL

Virittäjä 1992 1, 2-3, 4

Virittäjä 2/1995

Virittäjä 3/1996

Virittäjä 1/1997

Virittäjä 3/1997 2 KPL

Virittäjä 3/1998

Aikakauskirja 5: Äidinkielen opetustiede 1989

Aikakauskirja 9: Äidinkielen opetustiede 1991

Aikakauskirja 19-20: Äidinkielen opetustiede 1996

Laulukirjat

Humanitas ry: Turkulainen humanisti

Siula ry: Suomen lauluopin perusteet 3 KPL

Elokuvat

The Abandoned

Black Swan

deadline.

Kulman pojat

Sex and the City – Sinkkuelämää

Silent Hill

Sisko tahtoisin jäädä

Step Up 2: The Streets

Vettä elefanteille

El Dorado

Ihmeperhe

Jali ja suklaatehdas

Karhuveljeni Koda

Shrek Kolmas

Tapaus Punahilkka

Wall E