Koulutuspoliittinen toiminta ja edunvalvonta

Tietopaketti Kannan koulutuspoliittisesta toiminnasta ja edunvalvonnasta

Kanta ry huolehtii jäsentensä koulutuksellisten oikeuksien toteutumisesta, jota valvomaan valitaan joka vuosi koulutuspoliittinen vastaava. Koulutuspoliittinen vastaava toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, auttaa ja tukee opiskelijoiden oppimista esimerkiksi opintopiirien avulla sekä osallistuu esimerkiksi TYYn järjestämiin koulutuspoliittisiin kokouksiin.

Koulutuspoliittinen vastaava järjestää kysynnän ja tarpeen mukaan opintopiirejä opiskelijoille. Opintopiireihin osallistuminen on loistava tapa jakaa tietoa ja ajatuksia kanssaopiskelijoiden kanssa sekä treenata tenttiä varten. Opintopiirejä järjestetään ainakin äänne- ja muotorakenteesta sekä lauseopista.

Kannalla on erilaisia keinoja saada opiskelijoiden ääni kuuluviin opiskeluun liittyvissä asioissa. Kannan jäsenille tarjotaan mahdollisuus vastata anonyymisti lukuvuoden opintoja koskevaan kyselyyn, jonka hallitus lähettää keväällä lukuvuoden lopulla. Opiskelijoille on myös järjestetty erikseen virkistysiltama lukuvuoden tapahtumien ja opintojen puimista varten. Kerättyä palautetta käsitellään oppiaineen henkilökunnan kanssa opintojen kehittämiseksi.

Koulutuspoliittisesta toiminnasta ja edunvalvonnasta pidetään huolta myös osallistumalla erinäisiin kokouksiin. Koulutuspoliittinen vastaava käy muun muassa TYYn koulutuspoliittisen jaoston kokouksissa kouluttautumassa sekä osallistuu tiedekuntajärjestö Humanitas ry:n koulutuspolitiikkaan liittyviin tapahtumiin. Koulutuspoliittinen vastaava ja tarvittaessa muut hallituksen jäsenet käyvät kuukausittain oppiaineen henkilökunnan kokouksessa vaihtamassa kuulumisia ja keskustelemassa ajankohtaisista asioista, minkä lisäksi hallituslaiset osallistuvat tarvittaessa opetussuunnitelman kehittämiseen.