Hallitus 2020

Kannan hallitus vastaa Kannan toiminnasta. Hallitus kokoontuu säännöllisesti Kannan toimistolla. Kokouksiin voivat osallistua ilman äänivaltaa kaikki yhdistyksen jäsenet.

Kannan koko hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteella kanta ät lists.utu.fi.

Kannan hallitus 2020

Puheenjohtaja

Ilkka Olkku
ilkka.j.olkku ät utu.fi

Puheenjohtaja (pj) on kärryillä siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu, ja on vastuussa siitä, että yhdistystoiminta pyörii niin kuin kuuluukin. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kutsua koolle hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja toimia niissä puheenjohtajana sekä edustaa Kantaa erilaisissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja

Elsa Sumén
elisum ät utu.fi

Varapuheenjohtaja (vpj) auttaa puheenjohtajaa pitämään yhdistyksen toimivana kokonaisuutena ja paikkaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

Taloudenhoitaja

Anna Hollo
anna.k.hollo ät utu.fi

Taloudenhoitaja hoitaa Kannan rahaliikenteen, kirjoittaa ja maksaa laskut, laatii tulevan vuoden budjetin ja huolehtii menneen vuoden tilinpäätöksestä. 

Sihteeri

Eeva Pasanen
eeva.k.pasanen ät utu.fi

Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat. Lisäksi hän pitää kirjaa Kannan kannatustuotteista ja huolehtii niiden täydentämisestä. Tarvittaessa hän myös auttaa puheenjohtajistoa virallisten dokumenttien laatimisessa.

Tiedotus- ja verkkovastaava

Alina Kauppi
arkaup ät utu.fi

Tiedotus- ja verkkovastaava (tiedottaja) huolehtii Kannan tapahtumien tiedottamisesta jäsenistölle. Tehtäviin kuuluu viikoittaisen Kantamus-tiedotteen kokoamisen ja yhdistyksen sähköpostilistojen hallinnoinnin lisäksi verkkosivujen pitäminen ajan tasalla. Tiedottaja myös laatii erilaisia tiedotteita ja tapahtumakuvauksia Kannan tapahtumille.

Koulutuspoliittinen vastaava ja kansainvälisten asioiden vastaava

Jenni Kitinprami
jkkiti ät utu.fi

Koulutuspoliittisen vastaavan ja kansainvälisten asioiden vastaavan (kopo) tärkein tehtävä on toimia yhdistyksen yhteyshenkilönä oppiaineeseen. Kopo osallistuu yliopiston eri toimielinten kokouksiin ja pitää yhteyttä sekä muiden ainejärjestöjen kopoihin että oman oppiaineen henkilökuntaan. Lisäksi kopo järjestää opintopiirejä ja toimii linkkinä kv-maisteriohjelmien opiskelijoihin.

Tapahtumavastaavat

Merena Aaltonen
merena.m.aaltonen ät utu.fi

Saana Eränummi
saanera ät utu.fi

Tapahtumavastaavat vastaavat sitsien ja bileiden järjestämisestä. Tapahtumavastaavat ylläpitävät yhteistyötä yritysten ja toisten yhdistysten kanssa, ideoivat ja organisoivat uusia tapahtumia sekä markkinoivat tapahtumia jäsenistölle.

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Joonas Sillanpää
joonas.k.sillanpaa ät utu.fi

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja. Liikuntatapahtumia järjestetään Kannan jäsenille, mutta tapahtumien ja lajikokeiluiden parissa tehdään yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa. Sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavana hän myös huolehtii jäsenistön tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta yhdessä kulttuurisopon kanssa.

Vääpeli ja ympäristövastaava

Sofia Laine
soelai ät utu.fi

Vääpeli ja ympäristövastaava huolehtii Kannan toimiston siisteydestä ja viihtyvyydestä, vastaa päivystystarjoiluista, hoitaa sitsien ja muiden tapahtumien tarjoilut sekä organisoi myyjäiset. Lisäksi hän varmistaa, että Kanta päätyy mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin toimistoon ja tarjoiluihin liittyvissä kysymyksissä.

Fuksivastaava

Alina Kauppi
arkaup ät utu.fi

Jäsenvastaava

Merena Aaltonen
merena.m.aaltonen ät utu.fi

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Kielekkeen toimitus

Päätoimittajat: Sara Ijäs, Minnamari Räsänen, Joonas Sillanpää, Mariia Vasara

kieleke ät lists.utu.fi

Kielekkeen päätoimittajat vastaavat Kannan lehden, Kielekkeen, toiminnasta. Päätoimittajat paitsi tuottavat itse juttuja myös houkuttelevat muita kantalaisia kirjoittamaan ja ideoimaan erilaista sisältöä lehteen. Tehtäviin kuuluu myös päivittää neljästi vuodessa ilmestyvän lehden sisällöt verkkoon ja koota paperinen info-Kieleke fukseille.

Osma-vastaavat

Alina Kauppi ja Saana Eränummi

Osma-vastaavat toimivat Kannan virallisina edustajina Osman tapaamisissa, organisoivat kantalaisten yhteislähtöjä Osmaan ja hoitavat Osmasta tiedottamisen omalle ainejärjestölle. Osma-vastaavat kuuluvat Osma ry:n hallitukseen.

Alumnivastaava

Minnamari Räsänen

Alumnivastaava toimii linkkinä hallituksen ja alumnien välillä.

Vastaa