Hallitus 2018

Kannan hallitus 2018

Puheenjohtaja

Oona Rouvinen
oscrou ät utu.fi

Puheenjohtaja (pj) on kärryillä siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu, ja on vastuussa siitä, että yhdistystoiminta pyörii niin kuin kuuluukin. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kutsua koolle hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja toimia niissä puheenjohtajana sekä edustaa Kantaa erilaisissa tilaisuuksissa.

 

Varapuheenjohtaja

Matti Tapani
mamitap ät utu.fi

Varapuheenjohtaja (vpj) auttaa puheenjohtajaa pitämään yhdistyksen toimivana kokonaisuutena ja paikkaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

 

Taloudenhoitaja

Vera Nyblin
vsnybl ät utu.fi

Taloudenhoitaja hoitaa Kannan rahaliikenteen, kirjoittaa ja maksaa laskut, laatii tulevan vuoden budjetin ja huolehtii menneen vuoden tilinpäätöksestä.

 

Sihteeri

Essi Ketola
eakket ät utu.fi

Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat. Lisäksi hän pitää kirjaa Kannan kannatustuotteista ja huolehtii niiden täydentämisestä. Tarvittaessa hän myös auttaa puheenjohtajistoa virallisten dokumenttien laatimisessa.

 

Tiedotus- ja verkkovastaava

Julia Heino
jusuhe ät utu.fi

Tiedotus- ja verkkovastaava (tiedottaja) huolehtii Kannan tapahtumien tiedottamisesta jäsenistölle. Tehtäviin kuuluu viikoittaisen Kantamus-tiedotteen kokoamisen ja yhdistyksen sähköpostilistojen hallinnoinnin lisäksi verkkosivujen pitäminen ajan tasalla. Tiedottaja myös laatii erilaisia tiedotteita ja tapahtumakuvauksia Kannan tapahtumille.

 

Koulutuspoliittinen vastaava ja kansainvälisten asioiden vastaava

Petra Helminen
pkhelm ät utu.fi

Koulutuspoliittisen vastaavan ja kansainvälisten asioiden vastaavan (kopo) tärkein tehtävä on toimia yhdistyksen yhteyshenkilönä oppiaineeseen. Kopo osallistuu yliopiston eri toimielinten kokouksiin ja pitää yhteyttä sekä muiden ainejärjestöjen kopoihin että oman oppiaineen henkilökuntaan. Lisäksi kopo järjestää opintopiirejä ja toimii linkkinä kv-maisteriohjelmien opiskelijoihin.

 

Tapahtumavastaavat

Anniina Raunio
ajjrau ät utu.fi

Iris Nurmi
iralnu ät utu.fi

Tapahtumavastaavat vastaavat sitsien ja bileiden järjestämisestä. Tapahtumavastaavat ylläpitävät yhteistyötä yritysten ja toisten yhdistysten kanssa, ideoivat ja organisoivat uusia tapahtumia sekä markkinoivat tapahtumia jäsenistölle.

 

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava, jäsenvastaava

Mikko Kiippa
mitkii ät utu.fi

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja. Liikuntatapahtumia järjestetään Kannan jäsenille, mutta tapahtumien ja lajikokeiluiden parissa tehdään yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa. Sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavana hän myös huolehtii jäsenistön tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta yhdessä kulttuurisopon kanssa. Jäsenvastaava pitää Kannan jäsenrekisterin ajan tasalla.

 

Kulttuuri-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Minnamari Räsänen
mijuras ät utu.fi

Kulttuuri-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten konsertti-, teatteri-, museo- tai elokuvaekskursioita. Hän myös huolehtii jäsenistön tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta yhdessä liikuntasopon kanssa.

 

Vääpeli ja ympäristövastaava

Mira Orko
msorko ät utu.fi

Vääpeli ja ympäristövastaava huolehtii Kannan toimiston siisteydestä ja viihtyvyydestä, vastaa päivystystarjoiluista, hoitaa sitsien ja muiden tapahtumien tarjoilut sekä organisoi myyjäiset. Lisäksi hän varmistaa, että Kanta päätyy mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin toimistoon ja tarjoiluihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Kannan koko hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteella kanta ät lists.utu.fi.

 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Kielekkeen päätoimitus

Karoliina Tervonen, Nelli Mäkitalo, Noora Vesterinen ja Venla Parviainen

kieleke ät lists.utu.fi

Kielekkeen päätoimittajat vastaavat Kannan lehden, Kielekkeen, toiminnasta. Päätoimittajat paitsi tuottavat itse juttuja myös houkuttelevat muita kantalaisia kirjoittamaan ja ideoimaan erilaista sisältöä lehteen. Tehtäviin kuuluu myös päivittää neljästi vuodessa ilmestyvän lehden sisällöt verkkoon ja koota paperinen info-Kieleke fukseille.

 

Osma-vastaavat

Alina Kauppi ja Saana Eränummi

Osma-vastaavat toimivat Kannan virallisina edustajina Osman tapaamisissa, organisoivat kantalaisten yhteislähtöjä Osmaan ja hoitavat Osmasta tiedottamisen omalle ainejärjestölle. Osma-vastaavat kuuluvat Osma ry:n hallitukseen.

Vastaa