Hallitus 2024

Kannan hallitus vastaa Kannan toiminnasta. Hallitus kokoontuu säännöllisesti Kannan toimistolla. Kokouksiin voivat osallistua ilman äänivaltaa kaikki yhdistyksen jäsenet.

Yhteydenotto tunnus ät utu.fi

Kannan koko hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteella kanta ät lists.utu.fi.

Kannan hallitus 2024

Puheenjohtaja

Urho Kunnas
shkunn

Puheenjohtaja (pj) on kärryillä siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu, ja on vastuussa siitä, että yhdistystoiminta pyörii niin kuin kuuluukin. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kutsua koolle hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja toimia niissä puheenjohtajana sekä edustaa Kantaa erilaisissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja

Vilma Ranta
verant

Varapuheenjohtaja (vpj) auttaa puheenjohtajaa pitämään yhdistyksen toimivana kokonaisuutena ja paikkaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

Taloudenhoitaja

Ella Leppiniemi
eladel

Taloudenhoitaja hoitaa Kannan rahaliikenteen, kirjoittaa ja maksaa laskut, laatii tulevan vuoden budjetin ja huolehtii menneen vuoden tilinpäätöksestä. 

Sihteeri

Joanna Penttala
jjpent

Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat. Lisäksi hän pitää kirjaa Kannan kannatustuotteista ja huolehtii niiden täydentämisestä. Tarvittaessa hän myös auttaa puheenjohtajistoa virallisten dokumenttien laatimisessa.

Tiedotus- ja verkkovastaava

Mea Lampinen
mslamp

Tiedotus- ja verkkovastaava (tiedottaja) huolehtii Kannan tapahtumien tiedottamisesta jäsenistölle. Tehtäviin kuuluu viikoittaisen Kantamus-tiedotteen kokoamisen ja yhdistyksen sähköpostilistojen hallinnoinnin lisäksi verkkosivujen pitäminen ajan tasalla. Tiedottaja myös laatii erilaisia tiedotteita ja tapahtumakuvauksia Kannan tapahtumille.

Koulutuspoliittinen vastaava ja kansainvälisten asioiden vastaava

Vilma Ranta
verant

Koulutuspoliittisen vastaavan ja kansainvälisten asioiden vastaavan (kopo) tärkein tehtävä on toimia yhdistyksen yhteyshenkilönä oppiaineeseen. Kopo osallistuu yliopiston eri toimielinten kokouksiin ja pitää yhteyttä sekä muiden ainejärjestöjen kopoihin että oman oppiaineen henkilökuntaan. Lisäksi kopo järjestää opintopiirejä ja toimii linkkinä kv-maisteriohjelmien opiskelijoihin.

Tapahtumavastaavat

Telma Wargh
tlwarg

Tiina Mäkelä
tihelm

Tapahtumavastaavat vastaavat sitsien ja bileiden järjestämisestä. Tapahtumavastaavat ylläpitävät yhteistyötä yritysten ja toisten yhdistysten kanssa, ideoivat ja organisoivat uusia tapahtumia sekä markkinoivat tapahtumia jäsenistölle.

Kulttuuri-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Inka Martiskainen
inmiri

Kulttuuri-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten konsertti-, teatteri-, museo- tai elokuvaekskursioita. Hän myös huolehtii jäsenistön tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta yhdessä liikuntasopon kanssa.

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Simo Mäklin
semakl

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja. Liikuntatapahtumia järjestetään Kannan jäsenille, mutta tapahtumien ja lajikokeiluiden parissa tehdään yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa. Sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavana hän myös huolehtii jäsenistön tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta yhdessä kulttuurisopon kanssa.

Vääpeli ja ympäristövastaava

Lotta Ylikangas
ljylik

Vääpeli ja ympäristövastaava huolehtii Kannan toimiston siisteydestä ja viihtyvyydestä, vastaa päivystystarjoiluista, hoitaa sitsien ja muiden tapahtumien tarjoilut sekä organisoi myyjäiset. Lisäksi hän varmistaa, että Kanta päätyy mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin toimistoon ja tarjoiluihin liittyvissä kysymyksissä.

Yritys-, yhteistyö- ja ulkosuhdevastaava

Oona Virtanen
olvirt

Yritys-, yhteistyö- ja ulkosuhdevastaava toimii yhteyshenkilönä Kannan ja yritysten välillä kehittäen näiden välistä yhteistyötä. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa työelämä- ja yritysekskursioiden järjestäminen jäsenistölle ja Kannan jäseneduista huolehtiminen. Lisäksi hän auttaa ja opastaa fukseja haalarisponsoreiden hankinnassa.

Fuksivastaavat

Mea Lampinen ja Ella Leppiniemi

Jäsenvastaava

Tiina Mäkelä

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Kielekkeen toimitus

Päätoimittajat: Elina Peltonen ja Anniina Lautkankare
Toimittajat: Joanna Penttala, Elina Peltonen, Mariette Oksanen, Vilma Ranta, Mea Lampinen ja Anniina Lautkankare

kieleke ät lists.utu.fi

Kielekkeen päätoimittajat vastaavat Kannan lehden, Kielekkeen, toiminnasta. Päätoimittajat paitsi tuottavat itse juttuja myös houkuttelevat muita kantalaisia kirjoittamaan ja ideoimaan erilaista sisältöä lehteen. Tehtäviin kuuluu myös päivittää neljästi vuodessa ilmestyvän lehden sisällöt verkkoon ja koota paperinen info-Kieleke fukseille.

Osma-vastaavat

Wilma Laitiainen
wvlait

Sini Launiainen
shlaun

Osma-vastaavat toimivat Kannan virallisina edustajina Osman tapaamisissa, organisoivat kantalaisten yhteislähtöjä Osmaan ja hoitavat Osmasta tiedottamisen omalle ainejärjestölle. Osma-vastaavat kuuluvat Osma ry:n hallitukseen.

Alumnivastaava

Anniina Lautkankare
aslaut

Alumnivastaava toimii linkkinä hallituksen ja alumnien välillä.

Vastaa