Hallitus 2021

Kannan hallitus vastaa Kannan toiminnasta. Hallitus kokoontuu säännöllisesti Kannan toimistolla. Kokouksiin voivat osallistua ilman äänivaltaa kaikki yhdistyksen jäsenet.

Yhteydenotto tunnus ät utu.fi

Kannan koko hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteella kanta ät lists.utu.fi.

Kannan hallitus 2021

Puheenjohtaja

Jenni Kitinprami
jkkiti

Puheenjohtaja (pj) on kärryillä siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu, ja on vastuussa siitä, että yhdistystoiminta pyörii niin kuin kuuluukin. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kutsua koolle hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja toimia niissä puheenjohtajana sekä edustaa Kantaa erilaisissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja

Anna Hollo
akholl

Varapuheenjohtaja (vpj) auttaa puheenjohtajaa pitämään yhdistyksen toimivana kokonaisuutena ja paikkaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

Taloudenhoitaja

Sara Ijäs
suijas

Taloudenhoitaja hoitaa Kannan rahaliikenteen, kirjoittaa ja maksaa laskut, laatii tulevan vuoden budjetin ja huolehtii menneen vuoden tilinpäätöksestä. 

Sihteeri

Mariette Oksanen
masoks

Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat. Lisäksi hän pitää kirjaa Kannan kannatustuotteista ja huolehtii niiden täydentämisestä. Tarvittaessa hän myös auttaa puheenjohtajistoa virallisten dokumenttien laatimisessa.

Tiedotus- ja verkkovastaava

Jasmin Hämäläinen
jkhama

Tiedotus- ja verkkovastaava (tiedottaja) huolehtii Kannan tapahtumien tiedottamisesta jäsenistölle. Tehtäviin kuuluu viikoittaisen Kantamus-tiedotteen kokoamisen ja yhdistyksen sähköpostilistojen hallinnoinnin lisäksi verkkosivujen pitäminen ajan tasalla. Tiedottaja myös laatii erilaisia tiedotteita ja tapahtumakuvauksia Kannan tapahtumille.

Koulutuspoliittinen vastaava ja kansainvälisten asioiden vastaava

Aino Kaunismaa
aekaun

Koulutuspoliittisen vastaavan ja kansainvälisten asioiden vastaavan (kopo) tärkein tehtävä on toimia yhdistyksen yhteyshenkilönä oppiaineeseen. Kopo osallistuu yliopiston eri toimielinten kokouksiin ja pitää yhteyttä sekä muiden ainejärjestöjen kopoihin että oman oppiaineen henkilökuntaan. Lisäksi kopo järjestää opintopiirejä ja toimii linkkinä kv-maisteriohjelmien opiskelijoihin.

Tapahtumavastaavat

Merena Aaltonen
memaal

Joonas Sillanpää
jksill

Tapahtumavastaavat vastaavat sitsien ja bileiden järjestämisestä. Tapahtumavastaavat ylläpitävät yhteistyötä yritysten ja toisten yhdistysten kanssa, ideoivat ja organisoivat uusia tapahtumia sekä markkinoivat tapahtumia jäsenistölle.

Kulttuuri-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Elias Kukkonen
emkukk

Kulttuuri-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten konsertti-, teatteri-, museo- tai elokuvaekskursioita. Hän myös huolehtii jäsenistön tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta yhdessä liikuntasopon kanssa.

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava

Eelis Autio
eeauti

Liikunta-, sopo- ja yhdenvertaisuusvastaava järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja. Liikuntatapahtumia järjestetään Kannan jäsenille, mutta tapahtumien ja lajikokeiluiden parissa tehdään yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa. Sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavana hän myös huolehtii jäsenistön tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta yhdessä kulttuurisopon kanssa.

Vääpeli ja ympäristövastaava

Sofia Laine
soelai 

Vääpeli ja ympäristövastaava huolehtii Kannan toimiston siisteydestä ja viihtyvyydestä, vastaa päivystystarjoiluista, hoitaa sitsien ja muiden tapahtumien tarjoilut sekä organisoi myyjäiset. Lisäksi hän varmistaa, että Kanta päätyy mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin toimistoon ja tarjoiluihin liittyvissä kysymyksissä.

Yritys-, yhteistyö- ja ulkosuhdevastaava

Eeva Pasanen
eekapa

Yritys-, yhteistyö- ja ulkosuhdevastaava toimii yhteyshenkilönä Kannan ja yritysten välillä kehittäen näiden välistä yhteistyötä. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa työelämä- ja yritysekskursioiden järjestäminen jäsenistölle ja Kannan jäseneduista huolehtiminen. Lisäksi hän auttaa ja opastaa fukseja haalarisponsoreiden hankinnassa.

Fuksivastaava

Elias Kukkonen
emkukk

Jäsenvastaava

Merena Aaltonen
memaal

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Kielekkeen toimitus

Päätoimittajat: Erika Löytynoja, Joonas Sillanpää, Hilda Hietanen, Sara Ijäs, Heli Kiiskilä, Ilkka Olkku, Jasmin Hämäläinen ja Mariette Oksanen

kieleke ät lists.utu.fi

Kielekkeen päätoimittajat vastaavat Kannan lehden, Kielekkeen, toiminnasta. Päätoimittajat paitsi tuottavat itse juttuja myös houkuttelevat muita kantalaisia kirjoittamaan ja ideoimaan erilaista sisältöä lehteen. Tehtäviin kuuluu myös päivittää neljästi vuodessa ilmestyvän lehden sisällöt verkkoon ja koota paperinen info-Kieleke fukseille.

Osma-vastaavat

Merena Aaltonen
memaal

Aino Kaunismaa
aekaun

Osma-vastaavat toimivat Kannan virallisina edustajina Osman tapaamisissa, organisoivat kantalaisten yhteislähtöjä Osmaan ja hoitavat Osmasta tiedottamisen omalle ainejärjestölle. Osma-vastaavat kuuluvat Osma ry:n hallitukseen.

Alumnivastaava

Eeva Pasanen
eekapa

Alumnivastaava toimii linkkinä hallituksen ja alumnien välillä.

Vastaa