Alumni

Turun yliopistossa suomen kieltä opiskelleilla alumneilla on oma yhdistys, Fenniks ry.

Fenniksin jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun yliopistossa suomen kieltä opiskelleet ja kandidaatiksi tai maisteriksi valmistuneet. Yhdistyksen jäseneksi liittyminen maksaa 20 euroa.

Fenniksin toimintaan voit tutustua paremmin heidän nettisivuillaan ja Facebookissa.

Vastaa