Kirjallisuustiede

LITE0006 Länsimaisen kirjallisuuden historia

21.12.2020 (Korpua), uusintatentti

Kysymykset:
Kirjoitetaan kaksi pohdiskelevaa esseevastausta.
Vastaa pakolliseen kysymykseen yksi (1.) sekä yhteen kysymyksistä 2.–6. Vastaa siis yhteensä kahteen (2) kysymykseen. Onnea tenttiin!

Pakollinen kysymys:
1. Nosta esiin kaksi teosta kurssia varten lukemastasi kaunokirjallisuudesta. Kirjoita essee, jossa esität kuinka kyseiset teokset sijoittuvat kirjallisuushistoriallisesti. Pohdi myös, kuinka teokset ovat vaikuttaneet länsimaiseen kirjallisuuteen laajemmin. Huom! Älä käytä sellaisia esimerkkiteoksia, jotka sopivat myös toiseen esseevastaukseesi eli kysymyksiin 2.–6.

Valinnaiset kysymykset:Valitse yksi (1) seuraavista:
2. Keskiajan kirjallisuuden yleispiirteitä
3. Homeros, Cervantes tai Voltaire kirjallisuushistoriassa (valitse yksi kirjailijoista)
4. Englannin romantiikka
5. Symbolismi
6. Klassinen modernismi

YKIR2006 Draaman analyysi ohjattu itseopiskelukurssi sivuaineopiskelijoille

24.2.2021 (Ilmonen)

Aikaa 1h 45 min.
Kysymys 1. Millaisin käsittein draamaa voi analysoida tenttiin lukemasi aineiston perusteella?Vastaa esseellä.

Kysymys 2. Miten tenttiin lukemassasi aineistossa jäsennetään draamakirjallisuuden historiaa antiikista avantgardeen? Vastaa esseellä.