Töitä sijaislistalta

Työkokemusta kannattaa hankkia jo opiskeluaikana

Suuri osa suomen kielen opiskelijoista valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Jotta sijaisuuksia halajavat ja sijaisia tarvitsevat kohtaisivat helposti, Kanta on vuonna 2009 perustanut uudestaan sijaislistan. Sijaislistalle voivat liittyä kaikki suomea opiskelevat Kannan jäsenet (ks. liittymisohjeet alempaa). Tietoa sijaislistasta on välitetty Varsinais-Suomen alueella yli sataan oppilaitokseen.

Mikäli haluat päästä mukaan sijaislistalle, sinun täytyy olla Kannan jäsen. Tietojen päivittämisvaiheessa ei kuitenkaan edellytetä jäsenyyttä. Jokainen listalla oleva on itse velvollinen ilmoittamaan mahdollisista tietojensa muutoksista.

Listalle pääset mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sasuka at utu piste fi ja kirjoittamalla viestiin seuraavat:

– nimi
– puhelinnumero
– sähköposti
– opintojen aloittamisvuosi
– pääaine sekä paljonko siitä on suoritettu (esim. aineopinnot lähes valmiina)
– sivuaineet ja niiden laajuudet + onko sinulla pätevyys opettaa myös jotain toista ainetta
– oletko suorittanut opettajan pedagogisen pätevyyden?
– onko sinulla kokemusta opettamisesta? Jos, niin millä tasolla ja paljonko? (yläaste / lukio / muu laitos)
– onko sinulla auto käytettävissäsi?
– miten pitkiä sijaisuuksia olet valmis ottamaan? (lyhyitä / muutaman viikon / useamman kuukauden)

Liittymisvaiheessa kaikkien jäsenyystiedot tarkastetaan. Lista on suojattu ulkopuolisilta, mutta sijaisehdokas antaa Kannalle luvan jakaa sitä opetusalan ihmisille.

Jos opettaminen ei innosta, kannattaa tarkkailla postia myös mm. oikolukuilmoitusten varalta. Muista siis liittyä Kannan sähköpostilistalle!