MUUSA RY

Kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö, TY

Muusa ry:n kevätkokous 2020

Muusa ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 12.6.2020 klo 16:00 ensisijaisesti Zoom-palvelun välityksellä etäjärjestelyin. Kokouksella on myös virallinen, fyysinen osoite (puheenjohtajan kotiosoite yhdistyksen kotipaikkakunnalla), mutta Muusan hallitus suosittelee kokouspaikalle saavuttavan vain painavasta syystä yhä ajankohtaisen koronatilanteen vuoksi. 

Tarkemmat tiedot osallistumiskäytänteistä sekä kokouksen Zoom-linkki löytyvät jäsenistön sähköpostilistalle viikkoa ennen kokousajankohtaa lähetetystä kutsuviestistä (viestin otsikko: “Kutsu Muusa ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2020”). Listalle lähetetyn kutsuviestin ohessa on myös kevätkokouksessa käsiteltävät dokumentit ja kokouksen asialista. Huomaattehan, että sähköpostilista on vastikään päivitetty ajantasaiseksi; jos viesti kokouksesta ei ole tavoittanut sinua, vaikka olet yhdistyksen jäsen, ole pikimmiten yhteydessä Muusan hallitukseen kutsun ja osallistumisohjeet saadaksesi.

Kokouksen asialistalla on vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely, toiminnantarkastajien lausunto, vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi kokouksessa muokataan vuoden 2020 budjettia, jotta Muusa voi siirtää varoja uudelle 16.6.2020 perustettavalle kirjallisuusainejärjestölle. Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää, vaikka syksyn 2020 toiminta Muusan nimissä tuleekin olemaan pientä toiminnan siirtyessä pääosin uuden järjestön nimiin. 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa ääni-, läsnäolo- sekä puheoikeus, ja kunnia- ja kannatusjäsenillä läsnäolo- sekä puheoikeus. 

Muusan säännoissä määrätään yhdistyksen kevätkokouksen pitämisestä helmi-maaliskuussa. TYYn järjestöohjeistukseen koronavirustilanteen aikana (ks. esim. https://www.tyy.fi/fi/medialle/ajankohtaista/tyyn-ohjeistus-jarjestoille-koronavirustilanteesta) nojaten Muusan hallitus päätti kuitenkin ennen maaliskuun lopulle suunniteltua kevätkokousajankohtaa rikkoa yhdistyksen sääntöjä ja lykätä kevätkokousta myöhempään hetkeen, jona kokous voitaisiin järjestää osallistujien turvallisuudesta huolehtien. 

Eduskunnan hyväksyttyä lain väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (koko lakiesitystä perusteluineen voi tarkastella täällä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_45+2020.pdf?) tuli mahdolliseksi päättää yhdistyksen kokouksen etäosallistumisjärjestelyistä, vaikkei etäosallistumisen mahdollisuudesta olisi erikseen yhdistyksen säännöissä määrätty. Muusan säännöissä mainintaa etäosallistumisesta ei ole, joten väliaikainen laki mahdollistaa kevätkokouksen järjestämisen nyt perustellusti kesäkuussa puitteissa, jotka ovat kokouskutsussa esitellyt.

Kevätkokousta koskevat tiedustelut ensisijaisesti puheenjohtajan sähköpostiin: jklapp@utu.fi.

Tervetuloa kokoukseen!

Kesäterveisin Muusan hallitus

Muusa ry:n vuosijuhlat siirtyvät

Hei Muusan 25-vuotisvuosijuhlan esiintyjä, juhlaan kutsuttu tai ilmoittautunut,

Muusa on koronatilanteen vuoksi päättänyt siirtää 25-vuotisvuosijuhlan järjestämisen tulevaan, vielä määrittelemättömään ajankohtaan. Tarkoituksena on viettää vuosijuhlaa mahdollisesti vuoden 2020 syksynä. Palaamme ajankohtaan heti, kun tulevan syksyn mahdollisuudet hahmottuvat. Vuosijuhlaan tulee tällöin uusi ilmoittautuminen.

Painavimpia perusteita juhlan siirtämiseen: Suomen hallituksen säätämä poikkeustila päättynee 13.4. eli jo ennen aiemmin kaavailtua juhlistusajankohtaa (18.4.), mutta katsomme kuitenkin, että vain juhlan siirtäminen runsaasti myöhemmäksi antaa Muusalle tarvittavan liikkumatilan järjestelyjen suhteen. Lisäksi kutsussa mainituista neljästä juhlanviettopaikasta kolmesta varauksemme ovat yliopiston ja ylioppilaskunnan linjausten vuoksi peruuntuneet.

Mahdollinen jo maksettu osallistumismaksu palautetaan maaliskuun loppuun mennessä sille tilille, jolta maksu on maksettu. Mahdollisuutta ilmoittautumisen siirtämiseen sellaisenaan uuteen juhla-ajankohtaan ei ole. Otathan yhteyttä Muusan taloudenhoitaja Kati Surakkaan (kahasu@utu.fi) tai minuun (jklapp@utu.fi), jos jokin raha-asian suhteen pohdituttaa.

Muusa kehottaa lämpimästi tukemaan palautuvalla rahasummalla tai mahdollisuuksien mukaan kulttuuritoimijoita, joiden toimintaedellytyksiin pandemia vaikuttaa suoraan. Esimerkiksi Turun ylioppilasteatterin kannatusjäseneksi voi liittyä 50 eurolla, tai teatteriin voi ostaa lahjakortin tämän linkin takaa löytyvistä paikoista: http://turunylioppilasteatteri.fi/teatterin-tukeminen/. Pidetään toisistamme ja taiteesta huolta!

Lopuksi Muusa ehdottaa pientä yhteisöllisyyden elettä: Muusan ainejärjestölehti Oheinen ilmestyy mitä luultavimmin viimeistä kertaa vapun tienoilla (vaikka itse vappu olisikin peruttu). Lehden teemana on “piste”. Koska suunniteltua vuosijuhlajuttua varsinaisesta juhlinnasta ei nyt tule, koota juttu tai jonkinlainen kollaasiteksti ajatuksistanne juhlan perumiseen liittyen – siis “epävuosijuhlajuttu”. Ilahdumme siis aivan kaikenlaisista pienistä tai laajemmista vastauksista, joissa mainitaan esimerkiksi tunnelmista juhlan järjestämiseen, perumiseen tai juhlan ympärillä säätämiseen liittyen.? Ehkä aiempia vuosijuhlia tai Muusaan liittyvää voisi muistella? Ehkä olit jo löytänyt uskomattoman juhla-asun, jota et vielä pääsekään käyttämään? Ehkä olit jo suunnitellut puheen tai Muusa-kaskun? Vuosijuhlajuttuun liittyvät viestit voi lähettää Juulille osoitteeseen jklapp@utu.fi.

Oheista jaellaan painettuna jäsenistölle sen ilmestyttyä, mutta lehti tullee myös sähköisesti kaikkien luettavaksi verkkoon.

Suuri kiitos juhlan lämpimästä vastaanotosta ja runsaasta ilmoittautujamäärästä. Olemme tästä Muusan kanssa kovin otettuja ja iloissamme. Toivottavasti näemme syksyllä terveinä!

Kutsu Muusa ry:n 25-vuotisjuhlaan

Tervehdys!

Huhtikuussa 2020 Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden ainejärjestö Muusa ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Turussa 4.4.1995.

Juhlavuoden kunniaksi Muusa järjestää 25-vuotisvuosijuhlan lauantaina 18.4.2020 Panimoravintola Koulussa Turussa

Teidät on kutsuttu juhlimaan! Juhlaan ovat tervetulleita kaikki niin entiset kuin nykyisetkin muusat ja kotimaisen kirjallisuuden ystävät. Järjestöystäville on lähetetty kutsu erikseen.

Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu seuraavan linkin kautta keskiviikkoon 18.3.2020 klo 23.59 mennessä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZLLSwFR1f_IKqftJSZlX9huOPSg2rWqqSYx_aiNu_1bWH2A/viewform

25-vuotisjuhlavuosi on juhlittavan merkkivuoden lisäksi Muusa ry:n tältä erää viimeinen toimintavuosi. 

Kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot yhdistyvät yhteiseksi opintokokonaisuudeksi syksyllä 2020. Aine- ja syventävät opinnot tulevat yhä olemaan molemmilla oppiaineilla omansa, mutta pääainevalinta tehdään vasta ensimmäisen opiskeluvuoden päätteeksi. Uusien opiskelijoiden yliopistoyhteisöön parhaimmiten sopeuttamiseksi Muusa ry sekä yleisen kirjallisuustieteen ainejärjestö Prometheus ry yhdistävät voimansa ja perustavat uuden yhdistyksen kaikkien kirjallisuusaineiden opiskelijoiden asialle. Täten Muusa ja Prome eivät siis enää syksyllä jatka toimintaansa toisistaan erillisinä oppiaine-erityisinä järjestöinä, vaan paikan ottaa uusi, vielä nimeämätön ainejärjestö.

Ennen uuden järjestön toiminnan käynnistämistä on kuitenkin – kuten mainittu – aika juhlistaa ja riemuita 25-vuotiasta Muusaa! Toivomme Muusan tältä erää viimeiseen vuosijuhlaan paljon hyvästelijöitä niin nykyisistä kuin entisistä muusista ja muusien ystävistä toisiaan tapaamaan.

Muusa kehottaa mitä lämpimimmin juhlaan saapuvia tuomaan mukanaan tervehdyksen, puheen, jonkinlaisen esityksen tai muun ohjelmanumeron. Toivomme, että kiinnostuksesta tällaiseen ilmoitettaisiin mahdollisuuksien mukaan jo ilmoittautumislomakkeessa. Tieto helpottaa illan valmistelussa. Esiintyminen on kuitenkin mahdollista myös vasta paikan päällä siitä päättäen.

Vapaalle sanalle on varattu illasta oma aikansa – siihen ei siis tarvitse etukäteen ilmoittautua.

Juhlijat saavat halutessaan juhlasta muistoksi Muusa 25 vuotta -haalarimerkin.

Mahdolliset yhteydenotot ja kysymykset juhlaan liittyen osoitetaan allekirjoittaneelle.

Huhtikuista juhlaa odottaen!

Ystävällisin terveisin,

Muusa ry:n puolesta Juuli Lappalainen

Kutsu Muusa ry:n yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen

Hei Muusan jäsen,

tervetuloa Muusa ry:n yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen ma 16.9. klo 18.00 Teutorin kirjaston Tossu-ryhmätyötilaan. ?Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsittelemme hallituksen täydentämistä kaudelle 2019 sekä kirjamessujen budjetin laajentamista.

Kiinnostaako hallitustoiminta? Nyt on erinomainen tilaisuus kokeilla hallitustoimintaa rennossa ympäristössä vuoden 2019 loppuun asti. Juhlavastaavamme Sannin muutettua Helsinkiin etsimme ensisijaisesti uutta juhlavastaavaa. Mikäli et pääse kokoukseen, mutta olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, laita viestiä puheenjohtajalle (yhteystiedot viestin lopussa). Huomioithan kuitenkin, että kokouksessa paikalla olevat ovat etusijalla. Minuun voi olla yhteydessä myös mikäli hallitustoiminnasta herää kysymyksiä tai siihen liittyen on jotain mielen päällä. 
Liitythän ennen hallitukseen hakemista Muusan jäseneksi. Jäsenyytemme kustantaa 5€ / yksi vuosi tai 25€ / viisi vuotta. Liittyminen onnistuu täyttämällä lomake ja maksamalla jäsenmaksu. Lomakkeen, maksuohjeet sekä lisätietoa jäsenyydestä löydät täältä kohdasta “Jäseneksi?”.

Lisäksi kokouksessa käsitellään kirjamessubudjetin laajentamista. Messupisteen kulut saattavat nousta odotettua suuremmiksi, joten hallitus esittää kirjamessubudjetin laajentamista 150:llä eurolla, jolloin kirjamessujen kokonaiskuluiksi tulee talousarviossa 450 euroa. 

Kokouskutsu sisältäen esityslistan on lähetetty Muusa ry:n jäsenistön sähköpostilistalle. Mikäli et ole listalla, ota yhteys allekirjoittaneeseen. Tämän hetkiseen talousarvioon pääset tutustumaan täältä.

Tervetuloa kokoukseen, 

Vilja Välimäki
Puheenjohtaja
Muusa ry
viliva@utu.fi

Muusan hallituksen kokous 13/2019

Hei,

Muusan hallitus palailee vähitellen kesälomalta. Syksyn ensimmäinen kokous pidetään huomenna 12.8. klo 12.00 Naantalin Aurinkoisessa (Hämeenkatu 3). Kokouksessa suunnitellaan tulevia tapahtumia, mm. bileitä ja kirjamessuja. Tervetuloa mukaan! 
Esityslista alla sekä sähköpostin liitteenä. 

Kapellimestari Spacehill

Muusa ry

Hallituksen kokous 13/2019

Aika: 12.8.2019 klo 12.00

Paikka: Naantalin Aurinkoinen (Hämeenkatu 3)

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjojen tarkastaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat ja vuoden avaus

6. Päätösasiat:

6.1. Tuutorointi

6.2. Vanhojen piknik

6.3.  Uusien piknik                                                                                                                                                                 

6.4. Muusan ja Promen tutustumisbileet

6.5. Tutustu Muusaan

6.6. Kastajaiset

6.7. Syysretki Aurinkolahteen

6.8. Kirjamessut

6.9. Kopoilu

6.10. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

6.11. Talous

7. Muut esille tulevat asiat

8. Seuraava kokous

9. Kokouksen päättäminen

Muusan hallituksen kokous 1/2019

Tervehdys ja onnellista uutta vuotta 2019!

Muusan hallituksessa on nyt vaihtunut valta, ja uusi hallitus pitää ensimmäisen kokouksensa ensi maanantaina 14.1. klo 10.15 Teutorin ryhmätyöhuone Kaaressa. Luvassa on hallituskauden avauksen virallisempia asioita, kopoilua, bileiden suunnittelua sekä allekirjoittaneen pj-nimen julkistaminen. Hallituksen kokoukset ovat aina jäsenistölle avoimia, joten tervetuloa viettämään maanantaiaamua kanssamme.
Koko esityslista alla.

terveisin
Vilja Välimäki
puheenjohtaja kaudella 2019

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjojen tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat ja vuoden avaus
6. Päätösasiat:
6.1 Hallitustoiminnasta
6.2. Nimenkirjoitusoikeus ja ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle
6.3. Tiliasiat
6.4 Avaimet
6.5. Yhteiskokous Promen kanssa
6.6. Ystävänpäiväbileet Promen kanssa
6.7. Kopoilu
6.8 Uuden puheenjohtajan pj-nimen julkistaminen
6.9 Talous
7. Muut esille tulevat asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

Turun kirjamessut 2018

Muusa ry on jälleen mukana Turun kirjamessuilla. Vuonna 2018 kirjamessut järjestetään 5.–7.10. Turun messukeskuksessa. Messujen aikataulun ja muuta tietoa löydät Turun kirjamessujen nettisivuilta.

Muusan kirjamessuviikonloppu huipentuu lauantaina 6.10. järjestettävään paneelikeskusteluun Äänikirjat – uhka vai mahdollisuus? Paneeli järjestetään klo 14.50–15.20. Eino-salissa (2. krs.). Tervetuloa! Lisäksi lauantai-illalla on luvassa Muusan kirjamessubileet klo 18 eteenpäin Mimesiksellä.

Muusalla on myös messupiste yhdessä useiden turkulaisten kirjallisuuskentän toimijoiden, kuten Kirjan talon, kanssa. Messupisteemme numero on A 60.

Innostuitko? Muusa myy kirjamessulippuja Turun halvimpaan hintaan. Hinnat jäsenille 6€/kpl (max. 3 alehintaista lippua per muusa) ja muille 8€/kpl. Lippuja myynnissä seuraavasti:

ke 26.9. klo 10–16 Sirkkalan aulassa (myynnissä myös myyjäistarjottavia)

ma 1.10. klo 11–14 Assarin ullakon aulassa

ke 3.10. klo 11–14 Assarin ullakon aulassa

to 4.10. klo 11–14 Assarin ullakon aulassa

Lukupiiriasiaa

Muusan toimintaan kuuluu lukupiiri, joka kokoontuu kerran kuussa keskustelemaan yhdessä valitusta kirjasta. Luettavat kirjat voivat olla esimerkiksi jonkun osallistujan kandi- tai gradukirjoja tai muuten vain mielenkiintoisia. Tänä keväänä luemme uutta kotimaista kirjallisuutta: seuraavien kuukausien lukulistalta löytyvät Katja Ketun Yöperhonen (2015), Laura Lindstedtin Oneiron (2015) ja Tiina Raevaaran Hukkajoki (2012). Tänään illalla kokoonnumme keskustelemaan Sofi Oksasen Normasta (2015). Mukaan voi tulla aina silloin kun haluaa, yhteen tapaamiseen osallistuminen ei velvoita osallistumaan muihin.

Lukupiirin tarkoituksena on pitää yllä kirjallisuuskeskustelua kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden keskuudessa. Uutena lukupiirivastaavana toivoisin piirin olevan matalan kynnyksen tapahtuma, johon eri vaiheissa olevat opiskelijat uskaltavat osallistua. Opiskelijoiden omassa lukupiirissä ei tarvitse miettiä arvosanoja, joten keskustelu on rennompaa kuin kursseilla. Lukupiiri on hyvä paikka harjoitella keskustelemista kirjallisuudesta. Aiempien tapaamisten perusteella voin sanoa, että keskustelu on ollut korkeatasoista ja ajatuksia herättävää!

Kaunokirjallisuuteen keskittyvän piirin lisäksi olemme valmistelleet teorialukupiiriä. Aiomme lukea Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden tutkijoiden artikkeleita, jotta pysyisimme paremmin perillä siitä, millaista tutkimusta omassa oppiaineessamme tehdään. Teoriapiirin yksityiskohdista sovitaan vielä, ja siitä ilmoitetaan lisää sitten, kun käytännöt ovat selvillä.

Lukupiirivastaavana toivotan kaikki Muusat tervetulleiksi lukupiiriin ja myöhemmin keväällä teoriapiiriin!

Katri Aholainen

Pieni aprilliaaton tarina

Olipa kerran Muusan vuoden 2015 hallitus.

Mutta en voikaan sen tarinaa kertoa, koska tarinat kerrotaan vasta, kun kerrottavat ovat niin muuttuneet, ettei heitä voi tarinan henkilöiksi tunnistaa.

Kerron siis, että Muusalla on hallitus, joka on kevään ollut työntouhussa, suunnittellut juttuja toivoen, että kaikilla olisi mukavaa. Kaikki hallituksessa ovat yhtä väsyneitä kuin aina, odottavat vappua yhtä innokkaasti kuin aina. Ja kaikki unohtavat, että oikeasti opiskelevat eivätkä olekaan töissä Muusalla.

Silti meillä on kivaa ja toivon, että koko loppuvuodenkin on kivaa. Jollei ole niin sitten itketään.

Pjiisa, jonka maailma on hyvin yksinkertaistettu näin esiin pilkahtavan auringon kunniaksi.

« Older posts

© 2024 MUUSA RY

Theme by Anders NorenUp ↑