Opiskelijaksi haetaan kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen muodostamaan yhteiseen hakukohteeseen Kirjallisuustieteet. Vuonna 2020 valintakoe järjestetään 25.5.2020 klo 10.00–14.00 (Yliopistonmäki, ls. Natura IX) Lisätietoa hakemisesta ja valintakokeesta täällä.

Valintakoekysymyksiä

Ohessa valintakoekysymyksiä viime vuosilta sekä Muusan vinkkejä valintakokeeseen valmistautuvalle.

Teoreettinen esseekysymys (Taide, kokemus ja maailma -teoksen pohjalta)

2018 Tyyli kaunokirjallisuuden ominaispiirteenä

2017 Kirjallisuuden kieli

2016 Kieli taiteen tutkimuksessa

2015 Tekijyys taiteen tutkimuksessa

2014 Miten aistit vaikuttavat taiteen kokemiseen?

Kirjallisuustieteen analyysiosion aineisto jaetaan koetilanteessa. Analyysitehtävässä olennaista on oma tekstianalyysi, jossa tulee hyödyntää kirjallisuustieteellistä käsitteistöä Johdatus kirjallisuus analyysiin -teoksen pohjalta. Joinain vuosina tehtävänannossa on ohjattu painottumaan analyysissa esimerkiksi teemoihin tai motiiveihin. Aina tarkkaa rajausta ei ole ollut.

Muusan vinkit valintakokeeseen valmistuvalle:

Keskity lukiessasi isoihin linjoihin, valintakokeen esseekysymys tuskin painottuu nippelitietoon.

Muista hyödyntää vastauksessasi lukemaasi valintakoekirjallisuutta!

Vastauksen pituus ei yksin ole ansio – tiivis ja selkeästi rajattu vastaus on parempi kuin joka suuntaan rönsyilevä. Vastaa siihen, mitä kysytään.

Panosta vastauksesi rakenteeseen ja tekstin sujuvuuteen, nekin ovat esseekysymyksessä ansioita.

Valintakokeessa ota rennosti ja keskity tekemään parhaasi. Muusa ry sekä yleisen kirjallisuustieteen ainejärjestö Prometheus ry ovat valintakokeessa kahvittamassa. Tule siis ennen koetta ja kokeen jälkeen rentoutumaan sekä hakemaan ilmaista tarjottavaa.

Vuoden 2018 fuksit ja tuutorit.