Muusa ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 12.6.2020 klo 16:00 ensisijaisesti Zoom-palvelun välityksellä etäjärjestelyin. Kokouksella on myös virallinen, fyysinen osoite (puheenjohtajan kotiosoite yhdistyksen kotipaikkakunnalla), mutta Muusan hallitus suosittelee kokouspaikalle saavuttavan vain painavasta syystä yhä ajankohtaisen koronatilanteen vuoksi. 

Tarkemmat tiedot osallistumiskäytänteistä sekä kokouksen Zoom-linkki löytyvät jäsenistön sähköpostilistalle viikkoa ennen kokousajankohtaa lähetetystä kutsuviestistä (viestin otsikko: “Kutsu Muusa ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2020”). Listalle lähetetyn kutsuviestin ohessa on myös kevätkokouksessa käsiteltävät dokumentit ja kokouksen asialista. Huomaattehan, että sähköpostilista on vastikään päivitetty ajantasaiseksi; jos viesti kokouksesta ei ole tavoittanut sinua, vaikka olet yhdistyksen jäsen, ole pikimmiten yhteydessä Muusan hallitukseen kutsun ja osallistumisohjeet saadaksesi.

Kokouksen asialistalla on vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely, toiminnantarkastajien lausunto, vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi kokouksessa muokataan vuoden 2020 budjettia, jotta Muusa voi siirtää varoja uudelle 16.6.2020 perustettavalle kirjallisuusainejärjestölle. Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää, vaikka syksyn 2020 toiminta Muusan nimissä tuleekin olemaan pientä toiminnan siirtyessä pääosin uuden järjestön nimiin. 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa ääni-, läsnäolo- sekä puheoikeus, ja kunnia- ja kannatusjäsenillä läsnäolo- sekä puheoikeus. 

Muusan säännoissä määrätään yhdistyksen kevätkokouksen pitämisestä helmi-maaliskuussa. TYYn järjestöohjeistukseen koronavirustilanteen aikana (ks. esim. https://www.tyy.fi/fi/medialle/ajankohtaista/tyyn-ohjeistus-jarjestoille-koronavirustilanteesta) nojaten Muusan hallitus päätti kuitenkin ennen maaliskuun lopulle suunniteltua kevätkokousajankohtaa rikkoa yhdistyksen sääntöjä ja lykätä kevätkokousta myöhempään hetkeen, jona kokous voitaisiin järjestää osallistujien turvallisuudesta huolehtien. 

Eduskunnan hyväksyttyä lain väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (koko lakiesitystä perusteluineen voi tarkastella täällä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_45+2020.pdf?) tuli mahdolliseksi päättää yhdistyksen kokouksen etäosallistumisjärjestelyistä, vaikkei etäosallistumisen mahdollisuudesta olisi erikseen yhdistyksen säännöissä määrätty. Muusan säännöissä mainintaa etäosallistumisesta ei ole, joten väliaikainen laki mahdollistaa kevätkokouksen järjestämisen nyt perustellusti kesäkuussa puitteissa, jotka ovat kokouskutsussa esitellyt.

Kevätkokousta koskevat tiedustelut ensisijaisesti puheenjohtajan sähköpostiin: jklapp@utu.fi.

Tervetuloa kokoukseen!

Kesäterveisin Muusan hallitus