Vareen jäsenillä on oikeus hakea korvausta opintoihin liittyvien välttämättömien matkojen tuomiin kuluihin. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi kursseihin sisältyvät pakolliset vierailut erilaisissa museoissa, arkistoissa ja kaivauspaikoilla.

Korvausta voi hakea täyttämällä tältä sivulta löytyvän opintomatkakorvauslomakkeen ja toimittamalla sen Vareen hallitukselle. Lomakkeen yhteydessä toimitetaan myös mahdolliset matkaliput tai kuitit matkustamiseen liittyen.


Tämä lomake on tarkoitettu yksittäisten opintomatkojen korvaushakuun.


Tämä lomake on tarkoitettu niille, jotka tekevät vuosittain useita opintomatkoja omalla autollaan. Lomakkeen käytöstä on kuitenkin sovittava etukäteen hallituksen kanssa, jotta voimme yhdessä katsoa sopiiko se kyseiseen tilanteeseen.