Vare ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma


Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta henkilöön liittyvistä syistä ja ominaisuuksista. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto ja vakaumus, mielipide, varallisuus, vamma, terveydentila tai seksuaalinen suuntautuminen. Vare ry sitoutuu toiminnassaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta periaatteilla, jotka perustuvat TYY:n turvallisen tilan periaatteisiin. Luodaan yhdessä Vareen toiminnasta kaikille turvallista.
Ole avoin
Vareen toiminnassa tulee kuunnella ja kunnioittaa toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojemme. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja teemme koko ajan oletuksia toisista – yritä tiedostaa omat olettamuksesi. Vareen toiminnassa emme kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Älä siis myöskään oleta toisen identiteettiä, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, varallisuutta, vammattomuutta, uskontoa tai muuta vastaavaa ominaisuutta. Kukaan ei voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta hänen puolestaan.
Välitä
Kohtelemme toisia, niin kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan. Huomioimme, että jokainen meistä on yksilö ja eroamme joskus paljonkin esimerkiksi henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä siis yleistä omia mieltymyksiäsi. Muista huolehtia ympärillä olevista ja itsestäsi. Katso omalta osaltasi, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja osalliseksi Vareen toiminnassa.
Kunnioita
Emme käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai eleitä toisia ihmisiä kohtaan, emme paikalla olevia emmekä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan. Vareen toiminnassa ketään ei häiritä sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää. Se mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta. Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Varmin toimintatapa on kysyä, kuunnella ja kunnioittaa. Jos loukkaat toista, pyydä anteeksi. Virheitä ja erimielisyyksiä sattuu. Opitaan niistä, ja luodaan yhdessä ilmapiiriä, jossa kaikkien on hyvä olla. Sitoudutaan yhdessä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty Vare ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 2024.