Vare ry:n koulutuspoliittiseen toimenkuvaan kuuluu kerätä opiskelijoilta kurssipalautetta pitkin vuotta, jonka tulokset toimitetaan arkeologian oppiaineen henkilökunnan tietoon. Arkeologian opiskelijoilla on erinomainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin pienen oppiaineen kurssien suunnittelussa ja muokkaamisessa.

Kurssipalautteet annetaan anonyymisti ja oppiaineen henkilökunnalle koostettavasta raportista ei pysty päättelemään palautteen antajien henkilöllisyyksiä.

Kurssipalaute syksy 2019:

Osio yksi, yleiset kysymykset: https://fi.surveymonkey.com/r/CB2GH75
Osio kaksi, perus- ja aineopinnot: https://fi.surveymonkey.com/r/C6Q9QFR
Osio kolme, aine- ja syventävätopinnot: https://fi.surveymonkey.com/r/C6BFWVB

Deadline 29.2.