Vare ry:n koulutuspoliittiseen toimenkuvaan kuuluu kerätä opiskelijoilta kurssipalautetta pitkin vuotta, jonka tulokset kerran vuodessa kootaan raportiksi ja toimitetaan arkeologian oppiaineen henkilökunnan tietoon. Arkeologian opiskelijoilla on erinomainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin pienen oppiaineen kurssien suunnittelussa ja muokkaamisessa.

Kurssipalautteet annetaan anonyymisti ja oppiaineen henkilökunnalle koostettavasta raportista ei pysty päättelemään palautteen antajien henkilöllisyyksiä.

Laudaturseminaariin osallistuvien ja gradu-vaiheessa olevien lomake

Muiden kurssien yleinen palautelomake