Vare ry:n koulutuspoliittiseen toimenkuvaan kuuluu kerätä opiskelijoilta kurssipalautetta, jota toimitetaan arkeologian oppiaineen henkilökunnan tietoon. Arkeologian opiskelijoilla on täten erinomainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin pienen oppiaineen kurssien suunnittelussa ja muokkaamisessa.

Kurssipalautteet annetaan anonyymisti eikä oppiaineen henkilökunnalle koostettavasta raportista pysty päättelemään palautteen antajien henkilöllisyyksiä.

Tämän lisäksi opiskelijoilta pyydetään erilaisten kyselyiden avulla anonyymia palautetta esimerkiksi opintojen sujuvuudesta, omasta jaksamisesta ja Vareen järjestämistä tapahtumista. Avoimien kyselyiden linkit päivitetään tälle sivulle ja niistä ilmoitetaan myös Vareen sähköpostilistalla, Facebookissa ja Instagramissa.

Tästä linkistä pääsette osallistumaan Vareen kevään 2021 kopokyselyn ensimmäiseen osaan!