Me Vareessa noudatamme TYY:n turvallisen tilan periaatteita. Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua. Lisää aiheesta pääset lukemaan TYY:n sivuilta.

Sosiaalipoliittinen vastaava eli Sopo on vastuussa opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä asioista kuten jaksamisesta, toimeentulosta, yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta. Jos sinulla on jotakin huolia, tarvetta juttuseuralle, tai ihan vain avointa palautetta Vareen toiminnasta mitä haluaisit kuultavan, niin tältä sivulta saat anonyymisti yhteyden sopoomme.