Turvallisen tilan periaatteet

Turvallisen tilan periaatteet In Vitro Aboensis IVA ry:ssä on mukaelma TYYn turvallisen tilan periaatteista, muokannut IVAn hallitus 2022.


In Vitro Aboensis IVA ry sitoutuu noudattamaan turvallisen tilan periaatteita tapahtumissa ja käyttämissään tiloissa. Turvallisen tilan periaatteet ohjaavat jäseniä ja IVAn tapahtumiin osallistuvia, joille turvallisen tilan periaatteet on luotu ja virallisesti otettu käyttöön vuonna 2022.


Turvallisessa tilassa kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirinnäksi lasketaan mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.


Tarkemmin ilmaistuna:

  1. Kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Huomioi, että jokainen meistä on yksilö ja eroavaisuuksia on joskus paljon esim. henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi. Ole avoin ja kuuntele. Kunnioita toista ihmistä yli omien ennakkoluulojesi. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Vaadi kunnioitusta myös itsellesi.

  2. Älä oleta toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta, saati itsemääriteltyä identiteettiä, hänen puolestaan. Teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, joten yritä tiedostaa omat oletuksesi.

  3. Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi. Muiden kokemusta ei ole sopivaa määritellä heidän puolestaan. Oleta, että muut ovat erilaisia kuin sinä, eikä heillä ole samaa kokemusta, ellei toisin todisteta.

  4. Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Käytä kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolella. Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai eleitä toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan. Käytä ääntäsi ja eleitäsi toisten niin paikalla- kuin poissaolevien, puolustamiseen ennemmin kuin toisia kohtaan hyökkäämiseen.

  5. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää. Se, mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta. Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Varmin toimintatapa on kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Suhtaudu avoimesti saamaasi palautteeseen ja pyri huomioimaan palaute jatkossa. Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, älä epäröi pyytää sitä.

IVAn ainejärjestön sosiaalipoliittinen vastaava, yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö auttavat IVAn sisäisissä ongelmatilanteissa. IVAn tapahtumissa tapahtumavastaava ja muut paikalla olevat hallituksen jäsenet ovat jäsenistöä varten, joten käänny hallituslaisten puoleen ongelmatilanteissa välittömästi. Löydät hallituksen yhteystiedot täältä Hallitus & toimihenkilöt.

Uutena kanavana voit antaa palautetta anonyymisti IVAn hallituksen käsiteltäväksi palautelaatikon kautta, joka löytyy täältä Ota yhteyttä / Contact us. Laatikkoon saapuneet palautteet käsitellään aina viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Mikäli et koe, että IVAn hallitus kykenee purkamaan ongelmatilannetta tai et halua käsitellä asiaa ainejärjestötasolla, on suositeltavaa ottaa yhteyttä TYYn häirintäyhdyshenkilöihin.

Mielen päällä -tukiopiskelijaan voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja keskustella luottamuksellisesti kokemuksistasi sekä miettiä ratkaisuvaihtoehtoja pulmallisiin tilanteisiin. Tukiopiskelijaa voit myös aina pyytää mukaasi tapahtumiin. Tukiopiskelijat ovat saaneet koulutusta ja kattavat tukimateriaalit, joten he osaavat tarvittaessa ohjata sopivan ammattituen piiriin. Saat helposti tukiopiskelijaan yhteyden Jutellaanko? -lomakkeen (https://sites.utu.fi/mielenpaalla/jutellaanko-yhteydenottolomake/) kautta!