Biolääketieteen koulutusohjelma

 

MISTÄ KOULUTUSOHJELMA KOOSTUU?

Luonnontieteiden kandidaatti, 3 vuotta, pääaine biolääketiede.

Tutkinnon aikana hankitaan biolääketieteen perustiedot ja -taidot. Kandidaatintutkinto sisältää muun muassa anatomian ja fysiologian, solu- ja molekyylibiologian, farmakologian ja kemian opintoja. Luonnontieteiden kandidaatin vaiheen kursseihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Filosofian maisteri, 2 vuotta, pääaine lääkekehitystiede (Drug Discovery and Development, englanninkielinen)

Maisterivaiheessa perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja tutustutaan niissä tarvittaviin menetelmiin. Tutkintoon kuuluvia opintoja ovat muun muassa farmakokinetiikka ja -genetiikka, kliininen lääketutkimus, koe-eläintutkimukset ja eläinmallit ja lääkekehitykseen liittyvä projektityö. Drug Discovery and Developement –maisterivaiheen kursseista saat lisätietoa täältä.

Koulutusohjelmaan voit tutustua myös yliopiston nettisivuilla