Työelämä


Työelämä biolääketieteen parissa alkaa yleensä harjoittelu- ja kesätyöpaikan hankkimisella. Jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana voi hakeutua kesätöihin tutkimusryhmiin esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan laitoksiin tai bioalan yrityksiin. Työnkuvat ovat hyvin erilaisia ja niihin voi kuulua esimerkiksi soluviljelyä, erilaisia molekyylibiologisia menetelmiä, mikroskopointia sekä eläintöitä. Usein työ on vaihtelevaa ja mahdollistaa monien eri menetelmien käytön harjoittelemisen.

Valmistuneiden työtehtävät yrityksissä ovat usein tutkija-, asiantuntija- tai suunnittelu- tai johtotehtäviä. Koulutusohjelmasta valmistuneita on töissä bio- ja lääkealan yritysten lisäksi akateemisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä erilaisissa virastoissa. Omat kiinnostuksen kohteet ja opiskelun aikana kertyvä työkokemus vaikuttavat sijoittumiseen työelämässä. Valinnaisia opintoja on tarjolla esimerkiksi virusopista liiketoimintaosaamiseen. Biolääketieteen koulutusohjelma antaa hyvät edellytykset työllistymiselle bio- ja lääkealan tehtäviin.