Opiskelu

Biolääketieteen valitsemisen taustalla on usein kiinnostus ihmisen terveyttä, lääketieteellistä tutkimusta ja luonnontieteitä kohtaan. Opiskelu biolääketieteellisessä on poikkitieteellistä ja yhdistää lääke- ja luonnontieteellistä osaamista. Koulutusohjelman kurssit ovat monipuolisia ja aihepiireiltään vaihtelevia.  Monialaisuus on haaste, mutta myös valtti työelämää ajatellen. Lisäksi jo alusta alkaen totutellaan käyttämään englantia opinnoissa, mikä paitsi valmistaa englanninkieliseen maisterivaiheeseen, myös lisää mahdollisuutta luoda kansainvälistä uraa tulevaisuudessa. Koulutuksessa painotetaan käytännönläheisyyttä ja erilaiset harjoitustyöt alkavatkin heti opintojen ensimmäisillä kursseilla. Ne ovat olennainen osa opiskelua aina valmistumiseen saakka ja antavat valmiuksia työelämään, tutkimuksen tekemiseen ja laboratoriotyöskentelyyn. Koulutusohjelman etuna ovat myös pienet ryhmäkoot.

Turussa biolääketieteen koulutusohjelman opiskelijat suorittavat ensin 3-vuotisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, pääainena biolääketiede), jonka jälkeen on suora opinto-oikeus 2-vuotiseen englanninkieliseen filosofian maisterin tutkintoon (FM, pääaineena Drug Discovery and Development). Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen suorittanut voi hakea suoraan opiskelemaan myös pelkkää FM-tutkintoa.

 

MISTÄ KOULUTUSOHJELMA KOOSTUU?

Luonnontieteiden kandidaatti, 3 vuotta, pääaine biolääketiede.

Tutkinnon aikana hankitaan biolääketieteen perustiedot ja -taidot. Kandidaatintutkinto sisältää muun muassa anatomian ja fysiologian, solu- ja molekyylibiologian, farmakologian ja kemian opintoja.Luonnontieteiden kandidaatin vaiheen kursseihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Filosofian maisteri, 2 vuotta, pääaine lääkekehitystiede (Drug Discovery and Development, englanninkielinen)

Maisterivaiheessa perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja tutustutaan niissä tarvittaviin menetelmiin. Tutkintoon kuuluvia opintoja ovat muun muassa farmakokinetiikka ja -genetiikka, kliininen lääketutkimus, koe-eläintutkimukset ja eläinmallit, Drug development learning project.Drug Discovery and Developement –maisterivaiheen kursseista saat lisätietoa täältä.

Koulutusohjelmaan voit tutustua myös yliopiston nettisivuilla.

 


Ota yhteyttä

iva@utu.fi

In Vitro Aboensis ry

Lemminkäisenkatu 2

20520 Turku

Seuraa meitä

fb & ig