Toimihenkilöt ja tiimit

Tapahtumatoimihenkilöt

Toimivat tapahtumavastaavan apuna ja oikeana kätenä tapahtumien järjestelyissä.

Saana Niva

smniva@utu.fi

Aino Elomaa

aino.e.elomaa@utu.fi

Graafikko

Elena Mantila

elena.o.mantila@utu.fi

Sähköposti- & nettisivuvastaava

Lyylia Koivuniemi

enlkoi@utu.fi

IVAn edustaja Hybridi ry:ssä

Aino Laasonen

aino.i.laasonen@utu.fi

Kansainvälisyystoimihenkilö

Roosa Rahkonen

roosa.m.rahkonen@utu.fi

Häirintäyhdyshenkilö

Lyylia Koivuniemi

enlkoi@utu.fi

IVAn edustaja biolääketieteen laitoksen ohjausryhmässä

Inka Raimoranta

inka.s.raimoranta@utu.fi

IVAn edustajat biolääketieteen perustutkintojen suunnittelutoimikunnassa

Sarah Smith

sarah.m.smith@utu.fi

Sofia Forstén

sofia.a.forsten@utu.fi

IVAn edustaja opiskelijavalintatoimikunnassa

Olli Laaksoaho

olilla@utu.fi

IVAn edustaja johtokunnassa

Ali Benkherouf

alyabe@utu.fi

DDD-FM-tutkinnon suunnittelutoiminkunta

Peppi Raunioniemi

pemarau@utu.fi

BIMA-FM-tutkinnon suunnittelutoimikunta

Ali Benkherouf

alaa.a.benkherouf@utu.fi

Biomedical Sciences -yhteistyöryhmä

Ali Benkherouf

alyabe@utu.fi

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden työryhmä

Inka Raimoranta

inka.s.raimoranta@utu.fi