Toimihenkilöt ja tiimit

Vuoden 2024 toimihenkilöt ja tiimit julkaistaan, kun valinnat on tehty / Once chosen, teams and employees for the year 2024 will be published here

Vuoden 2023 toimihenkilöt ja tiimit: / Employees and teams for the year 2023:

Tapahtumatoimihenkilöt / Event team employees

Toimivat tapahtumavastaavan apuna ja oikeana kätenä tapahtumien järjestelyissä. Tapahtuma-asioissa otathan ensisijaisesti yhteyttä hallituksen tapahtumavastaavaan.

Aino Huuskonen

Ulla Mikkonen

Naipunya Guruprasad

Graafikko / Graphic artist

Tia Ekström

tia.a.ekström@utu.fi

Sähköposti- & nettisivuvastaava

Elina Suoperä

elina.l.suopera@utu.fi

IVAn edustaja Hybridi ry:ssä

Emilia Jaakkola

emjaak@utu.fi

Kansainvälisyystoimihenkilö

Roosa Rahkonen

roosa.m.rahkonen@utu.fi

Häirintäyhdyshenkilö

Riikka Palimo

riikka.a.palimo@utu.fi

IVAn edustaja biolääketieteen laitoksen ohjausryhmässä

Lyylia Koivuniemi

lyylia.e.koivuniemi@utu.fi

IVAn edustajat biolääketieteen perustutkintojen suunnittelutoimikunnassa

Sarah Smith

sarah.m.smith@utu.fi

Sofia Forstén

sofia.a.forsten@utu.fi

IVAn edustaja opiskelijavalintatoimikunnassa

Veera Soininen

veera.a.soininen@utu.fi

IVAn edustaja johtokunnassa

Ali Benkherouf

alyabe@utu.fi

DDD-FM-tutkinnon suunnittelutoimikunta

Peppi Raunioniemi

pemarau@utu.fi

BIMA-FM-tutkinnon suunnittelutoimikunta

Ali Benkherouf

alaa.a.benkherouf@utu.fi

Biomedical Sciences -yhteistyöryhmä

Ali Benkherouf

alyabe@utu.fi

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi -työryhmä

Lyylia Koivuniemi

lyylia.e.koivuniemi@utu.fi