Toimihenkilöt ja tiimit

Tapahtumatiimi

Toimii tapahtumavastaavan apuna ja oikeana kätenä tapahtumien järjestelyissä. Vuoden 2019 tapahtumatiimissä on kaksi tapahtumatoimihenkilöä.

Ilona Arnkil: ilona.a.arnkil@utu.fi

Tyti Hämeenaho: tyti.e.hameenaho@utu.fi

Yrityssuhdetoimihenkilöt

Miika Niemeläinen miika.s.niemelainen@utu.fi

Sara Soikkeli sara.e.soikkeli@utu.fi

Peppi Raunioniemi pemarau@utu.fi

Juho Asteljoki juho.v.asteljoki@utu.fi

Graafinen vastaava

Joonas Peltonen

Sähköposti- & nettisivuvastaava

Vilma Paavola

vapaav@utu.fi

IVAn edustaja Hybridi ry:ssä

Anniina Jokela

aajoke@utu.fi

Ekskursiotoimihenkilö

Sara Soikkeli

sara.e.soikkeli@utu.fi

Juho Asteljoki

juho.v.asteljoki@utu.fi

Kansainvälisyystoimihenkilö

Sabrina Benoit

sabrina.m.benoit@utu.fi

IVAn edustaja lääketieteellisen tiedekunnan tiedottamis- ja muun pr-toiminnan kehittämisryhmässä

Kaisa Koskenniemi

kaikos@utu.fi

IVAn edustaja lääketieteellisen tiedekunnan kv-toimikunnassa

Maija Hakula

maija.m.hakula@utu.fi

IVAn edustaja biolääketieteen laitoksen ohjausryhmässä

Anniina Jokela

aajoke@utu.fi

IVAn edustajat biolääketieteen perustutkintojen suunnittelutoimikunnassa

Sarah Smith

sarah.m.smith@utu.fi

Sofia Forstén

sofia.a.forsten@utu.fi

IVAn edustaja Lääketeiteellisen tiedekunnan päihdeohjelman ohjausryhmässä & päihdeyhdyshenkilö

Maria Kjellman

maria.i.kjellman@utu.fi

IVAn edustaja opiskelijavalintatoimikunnassa

Maria Kjellman

maria.i.kjellman@utu.fi