Keramiikan polttoa Kuralassa 1999.

Vareen toiminta perustuu jäsenistölleen jär-jestettäviin tapahtumiin, ekskursioihin ja luentoihin. Samalla yksi ainejärjestön kes-keisistä tehtävistä on myös arkeologian opiskelun mielekkyydestä huolehtiminen. Yhdistys toimii sekä tapahtumien järjestä-misessä ja koulutuspoliittisessa vaikutta-misessa yhteistyössä historia-aineita, kult-tuurintutkimusta ja geologiaa opiskeltavien oppiaineiden ainejärjestöjen kanssa. Näitä ovat historia-aineiden Kritiikki, folkloristiikan, kansatieteen ja uskonto-tieteen opiskelijoiden ainejärjestö Seita sekä geologian opiskelijoiden ainejärjestö Pulterit.

Vareen toimintaan ja sen tuottamiseen ovat tervetulleita kaikki arkeologian opiskelijat. Lue lisää jäseneksi liittymisestä ja seuraa tietoa yhdistyksen tapahtumista Vareen Facebook-ryhmässä, Instagramissa, sähköpostilistalla sekä täällä nettisivuilla.

Vuotuisperinteet
Vareen kuin niin monen muunkin ainejärjestön toiminnan perustan luovat perinteikkäät vuotuisjuhlat. Uusille opiskelijoille tapahtumista merkittävin lienee  kuitenkin syksyisin järjestettävät kastajaiset, jotka järjestetään yhteisten perusopintojen ja siten yhteisten fuksien vuoksi yhdessä Kritiikin kanssa. Syksyn muita vuosittaisia opiskelijatapahtumia ovat Halloween-teemabileet, pikkujoulut ja arkeologian oppiaineen kanssa yhdessä vietettävä jouluinen puurohetki.

Kevätlukukauden aloittaa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhoille opiskelijoille järjestämät syksyn kastajaisia vastaavat kostajaiset. Vareen talvijuhlia on nimestään poiketen juhlittu pääsääntöisesti kevättalvella, mutta aina vaihtuvalla teemalla. Vare toimii yhteistyössä muiden Suomen arkeologian opiskelija-ainejärjestöjen Fibula (Helsinki) ja Meteli (Oulu) kanssa ja järjestää vuorovuosin opiskelijoille suunnatun seminaarin varjopäivätjoissa pääsee helposti luomaan kontakteja ja harjoittelemaan esitelmien pitoa. Kevään päätösjuhla on luonnollisesti vappu, mihin kuuluu oman boolipisteen hoito, muiden ainejärjestöjen pisteillä kiertäminen sekä TYYn vappukulkue, jossa Vareen edustaja kantaa yhdistyksen lippua airueen kanssa.

Sekä syksyllä että keväällä järjestettäviä tapahtumia ovat muun muassa muinaisjäännösretket, joista syksyn retki sijoittuu yleensä Turun alueelle ja keväinen hieman kauemmas tai jopa ulkomaille. Leffaillat, baarikierrokset, saunaillat ja erilaiset peli-illat kuuluvat myös varelaisten lukuvuoden tapahtumiin.

Arkeologian opiskelijan arki
Vareen jatkuvaan toimintaan kuuluvat perjantai-iltaisin vietettävät päivystykset aiemmin viikolla ilmoitetussa ravintolassa.

Ajoittain järjestetään erilaisia opintoja tukevia kerhoja, kursseja ja piirejä. Aikaisemmin on kokoonnuttu muun muassa teoriapiiriin, osallistuttu keramiikkakerhoon, tehty kokeellista arkeologiaa ja joskus on järjestetty pienimuotoisia kaivauksiakin. Vareella on epäsäännöllisesti kokoontuva muinaistekniikkakerho, jossa viimeksi keväällä 2017 opeteltiin lautanauhojen tekoa ja tehtiin kokeellista arkeologiaa keramiikan saralla.