Syyskokous 24.11.

Keskiviikkona 24.11. klo 18 Sirkkalan 3. kerroksen opiskelijahuoneessa pidetään Muusan sääntömääräinen syyskokous eli valitaan hallitus ja muut luottamustoimet vuodelle 2011. Tervetuloa! Muusan hallitukseen kuuluu kahdeksan virkaa. Hallituslaiset sitoutuvat osallistumaan kokouksiin ja ovat yhteisvastuussa järjestöstä ja sen toiminnasta. Toimintaan kaivataan taas uutta verta ja nuorta lihaa, tutustu siis tarjolla oleviin nakkeihin:

– Puheenjohtaja: Muusan korkein virka, edustaa Muusaa ja johtaa kokoukset. Päävastuussa yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

– Varapuheenjohtaja: Pj:n oikea ja vasen käsi. Vastuussa jos pj on estynyt.

– Taloudenhoitaja: Istuu järjestön rahakirstun päällä vartioiden sitä tarkasti. Hoitaa talouspuolen ja pitää budjetin kunnossa.

– Sihteeri: Toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa kirjoittaen pöytäkirjat. Merkitsee tarkkaan muistiin kaikki asiat, jotta eivät pääse unohtumaan.

– Tiedottaja: Vastaa järjestön sisäisestä tiedotuksesta eli tiedottaa Muusan tapahtumista käyttäen eri tiedotuskanavia. Vastaa myös järjestön ulkoisesta tiedotuksesta eli saattaa jäsenien tietoisuuteen heitä kiinnostavat asiat, esim. bilekutsut tai kopo-asiat.

– Kulttuuri- ja liikuntavastaava: Järjestää kivoja rientoja esim. teatteriin tai seinäkiipeilemään huolehtien jäsenistön hyvinvoinnista.

– Juhlavastaava: Huolehtii jäsenistön biletarpeista hoitaen esimerkiksi juhlien boolin. Auttaa emäntiä.

– Emäntä (jaettu virka): Vastaa myyjäisistä organisoiden myyjäisvuorot, myyjät ja myytävät iloisesti toimivaan järjestykseen. Keittää kaffet ja pullat esimerkiksi syyskokoukseen.

Lisäksi tarjolla on läjä hallituksen ulkopuolisia virkoja:

– Sosiaalipoliittinen/hyvinvointivastaava: Uusi virka! Vastaa tasa-arvosta ja muusta reiluudesta. Sopoon voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi on kohdannut yliopistolla häirintää. Jos sopo ei itse osaa auttaa, ohjaa hän eteenpäin. Uuden sopon olisi hyvä osallistua TYY:n Sopokoulutukseen eli Sopokahveisin, joka pidetään torstaina 25.11. klo 16-18 Turku-salissa Yo-taloilla.

– Koulutuspoliittinen vastaava: 2 kpl, vastavat opiskeluun ja koulutuspoliitiikkaan liittyvistä asioista. Kopoon voi esimerkiksi ottaa yhteyttä, jos tenttitulos viivästyy ja viivästyy.

– Verkkovastaava: Vastaa järjestön sähköpostilistasta sekä kotisivuista ylläpitäen niitä.

– Tuutorvastaava: Luotsaa tuutoreita ja toimii yhteyshenkilönä

– Ulkoministeri: Uusi virka! Vastaa suhteista muihin ainejärjestöihin ottaen aktiivisesti heihin yhteyttä.

– Toiminnantarkastaja: 2 kpl, aiemmin nimellä tilintarkistaja. Tarkastavat taloudenhoitajan tekemän tilinpäätöksen oikeellisuuden sekä muutenkin järjestön toiminnan.

– Varatilintarkastaja: 2 kpl, tarkastavat toiminnantarkastajien tekemän tilinpäätöksen oikeellisuuden.

– Oheisen päätoimittaja: Vastaa lehden ilmestymisestä ja sisällöstä.

– Oheisen muu toimitus: Noin 5 kpl, sitoutuvat kirjoittamaan lehteen.

– Pöytäkirjan tarkastajat: Tarkastavat syyskokouksen pöytäkirjan.

– Kronikoitsijat: 2-4 kpl, tekevät Muusan vuosikirjan, joka ilmestyy vuoden lopussa.

– Jalkapallomanageri: Järjestää Taite-cupin ja luotsaa Muusan jalkapallojoukkuetta

– Kirjamessutyöryhmä: Jos päätämme järjestää taas syksyllä 2011 kirjamessuseminaarin, valitsemme seminaarille työryhmän.

Leave a Reply