Yhteystiedot

Sähköposti: kutu-hallitus@lists.utu.fi

Turun yliopiston etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen opiskelijain yhdistys Kutu ry
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arcanum, 20014 Turun yliopisto

Sosiaalinen media

https://www.instagram.com/kututurku/

https://www.facebook.com/kututurku

Kutu ry:n laskutustiedot
Y-tunnus: 2707903-8
Laskut voi toimittaa osoitteeseen kutu-hallitus@lists.utu.fi.

Mikäli teillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta toimittaa meille sähköpostilaskuja, pyydämme
teitä toimittamaan paperilaskut osoitteella:

Kutu ry
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arcanum
20014 Turun yliopisto

Myös muu kirjeposti voidaan lähettää em. osoitteeseen.
Lisätietoja tarvittaessa Kutu ry:n taloudenhoitajalta.