Jäsenet

Yhdistykseen voi varsinaiseksi jäseneksi liittyä jokainen Turun yliopistossa etnologiaa, folkloristiikkaa tai uskontotiedettä opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Varsinaisen jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Vain yhdistyksen varsinainen jäsen voidaan valita hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, ottaa osaa päätöksentekoon sekä päästä osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista.

Yhdistykseen voi kannatusjäseneksi liittyä kuka tahansa henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannatusjäsenen hyväksymisestä päättää myöskin yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin ja päästä osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista, mutta yhdistyksen kokouksissa heillä on ainoastaan puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin.

Varsinaiset jäsenet voivat maksaa vuosijäsenmaksun tai opiskeluajan kestävän kertajäsenmaksun. Vuosijäsenmaksu maksetaan lukuvuodeksi (1.8.-31.7.) kerrallaan. Kannatusjäsenet maksavat kertaluontoisen kannatusjäsenmaksun. Jäsenyys päättyy, kun jäsen eroaa tai erotetaan tai katsotaan eronneeksi. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kevätkokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen on velvoitettu ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle hänestä jäsenrekisterissä pidettävien tietojen muutoksista.

Yhdistyksen hallitus erottaa varsinaisen jäsenen, jos tämä ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja varsinaisen jäsenyyden ehtoja, eli opiskele etnologiaa, folkloristiikkaa tai uskontotiedettä Turun yliopistossa. Hallituksen erottaman jäsenen jäsenyys on voimassa kuluvan lukuvuoden viimeiseen päivään (31.7.) saakka. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka

on jättänyt kahtena (2) perättäisenä lukuvuonna (1.8.-31.7.) erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta; tai

on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.