Kannatusjäsenyys

Yhdistykseen voi kannatusjäseneksi liittyä kuka tahansa henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Kannatusjäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin ja päästä osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista. Yhdistyksen kokouksissa heillä on ainoastaan puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin.

Kannatusjäsenet maksavat kertaluontoisen kannatusjäsenmaksun 55 €.

Jos haluat liittyä Kutu ry:n kannatusjäseneksi, ota yhteyttä Kutu ry:n hallitukseen. Yhteystiedot täällä: https://tyyala.utu.fi/kutu/hallitus/