Alumnit

Alumnitoiminnasta

Sana ”alumni” tarkoittaa jossain oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä, ja ”alumnitoiminta” tarkoittaa näiden kyseisten henkilöiden toimintaa yhdessä heidän vanhan oppilaitoksensa ja sen nykyisten opiskelijoiden kanssa.

Kutun alumnitoiminta on suunnattu kaikille Turun yliopistossa opiskelleille folkloristiikan, etnologian tai uskontotieteen oppiaineesta valmistuneille tai valmistumassa oleville henkilöille. Alumnitoimintaan voivat siis osallistua jo kaikki, jotka kokevat olevansa oppiaineessa ns. ”vanhoja opiskelijoita”.

Kutun alumnitoiminta on lähtenyt muotoutumaan vuonna 2018. Alumnitoiminta sisältää alumnien yhteistä toimintaa opiskelijoiden kanssa. Alumneja kutsutaan vuoden aikana erilaisiin tapahtumiin, joissa he voivat tutustua ja viettää aikaa yhdessä muiden alumnien ja opiskelijoiden – sekä joissakin tilaisuuksissa henkilökunnan – kanssa. Lisäksi alumnitoiminnassa pyritään järjestämään tilaisuuksia, joissa alumnit tulevat kertomaan itsestään ja urastaan valmistumisen jälkeen sekä antavat opiskelijoille vinkkejä opiskeluun ja työelämään. Tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta alojen työelämämahdollisuuksista.

Alumnit voivat halutessaan liittyä myös Kutu ry:n kannatusjäseniksi. Kutun kannatusjäseninä alumnit pääsevät lähemmäksi Kutun toimintaa ja saavat samoja tietoja Kutun toiminnasta ja tapahtumista kuin tavalliset opiskelijajäsenet.

HUOM! Kutun alumnitoiminta on eri asia kuin Turun yliopiston alumnitoiminta!

Kutun alumnitoiminta on vain yksi osa-alue osana Turun yliopiston alumnitoimintaa. Turun yliopiston alumnitoiminta on laaja-alaisempaa ja sisältää erilaisia etuuksia. Voit lukea tarkemmin Turun yliopiston alumnitoimintaan liittyvistä etuuksista täältä:

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/alumneille

Alumniksi

Voit liittyä Kutun alumniksi mikäli olet valmistunut tai valmistumassa Turun yliopistossa folkloristiikan, etnologian tai uskontotieteen oppiaineesta. Tervetulleita Kutun alumnitoimintaan mukaan ovat siis ”vanhoiksi opiskelijoiksi” itsensä kokevat ja oppiaineista valmistuneet.

Voit liittyä mukaan Kutun alumnitoimintaan täällä:

https://goo.gl/forms/Zz6GFvumCenZFjfQ2

Kutun alumneilla on myös mahdollisuus liittyä Kutun kannatusjäseneksi.  Jos päätät ryhtyä kannatusjäseneksi, pääset osallistumaan kaikkeen Kutu ry:n järjestämään toimintaan.

Kannatusjäseneksi voit liittyä maksamalla 55 euroa (55€) Kutu ry:n tilille FI53 4309 0010 3877 85

Kirjoita viestikenttään maksun yhteydessä

1) nimesi

2) kotipaikkakuntasi

3) pääaineesi

4) sähköpostiosoitteesi

Lähetä sähköposti liittymisestäsi Kutun hallitukselle ja liitä mukaan samat tiedot kuin maksun yhteydessä osoitteeseen kutu-hallitus@lists.utu.fi