Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

Emme ainejärjestönä hyväksy minkäänlaista syrjintää, joka kohdistuu mm. ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen tai mielipiteeseen, poliittiseen- tai ammatilliseen toimintaan, vammaisuuteen taikka terveydentilaan. Kutu ry pyrkii siihen, että opiskelijat voivat toteuttaa itseään vailla pelkoa syrjinnästä. Nimeämme virallisiin tapahtumiimme aina häirintäyhdyshenkilön, johon voi olla yhteydessä häirintään tai epäasialliseen kohteluun liittyen. Turvalliseen tilaan kuuluu myös saavutettavuuden, kuten esteettömyyden ja edullisten pääsymaksujen huomiointi.

Kutu ry noudattaa kaikissa tilaisuuksissaan turvallisemman tilan periaatteita ja Suomen lainsäädäntöä. Turvallisemman tilan periaatteet ovat esitettyinä Kutu ry:n nettisivuilla kohdassa Jäsenet ja Turvallisemman tilan periaatteet, ja ne on kirjoitettu ruskeattytot.fi sivuja mukaillen. Tapahtumien ilmoittautumisessa mainitaan turvallisemman tilan periaatteet, ja niistä muistutetaan myös isompien tapahtumien alussa, jotta kaikki tuntevat ne.

Kutu ry:ssä otetaan vakavasti kaikki häirintä, syrjintä ja muut epämukavat tilanteet, jotka tulevat vastuuhenkilöiden tietoon. Kutu ry:n hallituksella on toimintasuunnitelma, jota se noudattaa häirintätilanteiden käsittelyssä, jotta vastuuhenkilöt osaavat käsitellä niitä vakavuudella ja johdonmukaisesti. Ohjeistusta tarvittaessa sovelletaan ja päivitetään kattavammaksi.

Kannustamme jäsenistöä tuomaan avoimesti ilmi pienemmätkin epämukavat tilanteet. Tilanne kannattaa myös vain jakaa häirintäyhdyshenkilön tai sopo-vastaavan kanssa, jos ei tahdo sitä käsiteltävän muuten. Tilanteet käsitellään luottamuksellisesti ja harkinnalla. Asianomaisen halutessa avuksi voidaan pyytää myös ulkopuolinen sovittelija tai muu asiantunteva, puolueeton taho. Häirinnästä syytetyllä on aina oikeus tulla asiasta kuulluksi. 

Kutu ry:n nettisivuilta löytyy anonyymi palautelomake, jolla voi tuoda ilmi ongelmatilanteita. Lomakkeelta viesti tulee Kutu ry:n hallituksen sähköpostiin. Kannustamme antamaan palautetta toiminnastamme, jotta sitä voidaan kehittää. 

Ohjeita jäsenistölle, jos turvallisempi tila vaarantuu…

  • Jos kohtaat ahdistavaa käytöstä, pyri ihmisten seuraan ja kerro tilanteesta jollekin, ettet joutuisi käsittelemään tilannetta yksin. Kehotamme lähestymään Kutu ry:n vastuuhenkilöitä, mieluiten häirintäyhdyshenkilöä.
  • Uhkaavassa tilanteessa soita 112.
  • Jos huomaat häirintää, joka ei kohdistu itseesi, ensin kannattaa kysyä häirinnän kohteelta, haluaako hän kertoa tilanteesta häirintäyhdyshenkilölle.
  • Voit myös itse raportoida tilanteen, mutta älä kerro tunnistettavia tietoja häirinnän kohteesta, ellet ole saanut häneltä lupaa. 
  • Häirintäyhdyshenkilölle raportoidessa älä vedä asiaan ylimääräistä huomiota. Voit esim. pyytää hänet sivuun muista.

Häirintäyhdyshenkilöt

“häryt” ovat keskusteleva ja ohjaava apu häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille opiskelijoille. Vastuuhenkilöt toimivat luottamuksellisesti opiskelijan ehdoilla, eikä mitään jatkotoimenpiteitä tai yhteydenottoja tehdä ilman häirinnän kokeneen suostumusta. Tarvittaessa häirintäyhdyshenkilö ohjaa lisäavun piiriin. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tapahtumissa toimintakykyisinä valmiina vastaanottamaan tietoon tulleiden turvallisemman tilan periaatteiden rikkomuksen tai jäsenistön kohtaaman muun ahdistavan tilanteen. Kutu ry:n häirintäyhdyshenkilöt löytyvät Kutu ry:n nettisivuilta kohdasta Hallitus. Tapahtumille valitaan myös omia häirintäyhdyshenkilöitä, joiden nimet kerrotaan paikan päällä.