Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme tapahtumissamme ja toiminnassamme turvallisemman tilan periaatteita, jotka ovat esitettynä alla.

Olettaminen ja yleistäminen

On luonnollista tehdä oletuksia toisista ihmisistä, mutta on tärkeää tiedostaa ne ja pysyä avoimena ja kuuntelevana. Emme voi oikeastaan tietää mitään toisen kokemuksesta maailmassa liikkumisesta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, luokkataustasta, elämäntilanteesta, identiteetistä ja niin edelleen. Emme yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi. Emme määrittele kokemuksia kenenkään puolesta ja ymmärrämme, että hyvistä aikomuksistamme huolimatta kaikki mokaavat joskus. Otamme vastuun ja pyydämme heti anteeksi.

Kunnioitus

Olemme kunnioittavia kaikkia tapahtumiin osallistuvia ja heidän puheenvuorojaan kohtaan, emmekä kyseenalaista erilaisuutta, vaan annamme ihmisten olla omia itsejään. Otamme huomioon ihmisten eriävät mielipiteet, uskomukset ja näkökulmat, mutta kaiken pohjalla on käsitys jakamattomasta ihmisarvosta, joka kuuluu kaikille.

Häirintä

Emme häiritse ketään sanallisesti utelemalla yksityisasioista, koskemalla, tuijottamalla tai vaientamalla. Jos toinen ihminen sanoo ei, se tarkoittaa aina ei. Kunnioitamme ihmisten omaa tilaa sekä fyysisiä ja emotionaalisia rajoja. Kutu ry:n tapahtumissa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle.

Taltiointi

Pyydämme luvan kaikilta, joita kuvaamme tai muuten taltioimme suljetuissa tilaisuuksissa. Kuvaamme julkisissa tilaisuuksissa hyvän tavan mukaisesti.

Kieli ja viestintä

Pyrimme puhumaan niin, että kaikki pysyvät kärryillä. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kieltä, joka ei sulje ulos ja pyrimme keskustelemaan ja toimimaan hyökkäämättä, antaen kuitenkin tunteille tilaa.

Vastuuhenkilöt/häirintäyhdyshenkilö

Mikäli koet häirintää tai epäsopivaa käytöstä Kutu ry:n tapahtumissa tai toiminnassa, olethan yhteydessä sosiaalipoliittisiin vastaaviin. Ajantasaiset yhteystiedot löydät näiltä nettisivuilta kohdasta Hallitus. Tapahtumien aikana voit keskustella tapahtumaan valitun häirintäyhdyshenkilön kanssa.

Turvallisemman tilan periaatteet on kirjoitettu @ruskeattytotmedia sivuja mukaillen.