Turvallisen tilan periaatteet

  • Ketään ei kiusata. Kiusaaminen on esimerkiksi porukan ulkopuolelle jättämistä, juorujen levittämistä, maalittamista.
  • Ei syrjitä ketään esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen tai seksuaalisuuden takia. Ollaan myös sensitiivisiä (esim. vitsien suhteen).
  • Ketään ei ahdistella. Kunnioitetaan toisten rajoja, niin fyysisiä kuin henkisiäkin. Ei siis painosteta, kosketella ilman lupaa, puhuta asiattomia jne.
  • Muistetaan pitää keskustelu sellaisena, että kaikkien on siihen helppo osallistua. Kuullaan kaikkia ja annetaan muille puheenvuoro. Esimerkiksi D-huoneella ei ole tärkeintä se, kuka on oikeassa vaan se, ettei kukaan jätä tulematta D-huoneelle siellä käytävien keskustelujen takia.

Jos koet, että joku on rikkonut turvallisen tilan periaatteita, voit tehdä siitä ilmoituksen häirintäyhdyshenkilölle. Ensimmäinen ilmoitus johtaa keskusteluun ja varoitukseen, ja toisesta ilmoituksesta seuraa 3kk mittainen porttikielto tapahtumiin.