Puheenjohtaja on hallituksen työnjohtaja. Hän kutsuu hallituksen kokoukset koolle ja valmistelee asialistan. Kokouksessa puheenjohtaja johtaa nimensä mukaisesti puhetta siten, että kaikki käsittelyä edellyttävät asiat tulevat käsiteltyä. Puheenjohtaja vastaa siitä, että hallituksen päätökset ovat yhdistyksen sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisia. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu myös edustaa yhdistystä sitä vaativissa tilanteissa ja tilaisuuksissa. Hän käyttää yhdistyksen puolesta tärkeimmät puheenvuorot.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa estynyt. Halutessaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat sopia tehtävien jakamisesta siten kuin itse näkevät hyödylliseksi.

Mitä voimme tietää sihteeristä? Aion seuraavassa antaa riittämättömän, mutta ajankohtaisen ja runsaaseen induktiiviseen evidenssiin perustuvan kuvauksen sihteerin toiminnasta Dialectica ry:n hallituksessa. Peruspekseiltään sihteeröintiä voisi kuvailla seuraavasti: ole kokouksissa läsnä, skarppina sekä kuulolla ja kirjaa tarkasti ylös hallituksesi mietteet, murheet ja voiton hetket, jotta voisit tämän jälkeen ne tulostuttaa, tarkastuttaa ja arkistoida D-huoneen kronikoihin tuleville hallituspolville. Sinun yksittäinen hauska, mutta samalla informatiivinen ja naseva sanavalintasi on kenties kaikki, mitä kymmenen vuoden päästä omasta hallituksestasi on enää saavutettavissa. Onnea matkaan, nuori pöytäkirjojen luoja: totuus kanssasi.

Taloudenhoitaja on vastuussa siitä, että Dialectican talous pysyy kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on pysyteltävä perillä siitä, miten paljon varoja D:llä on käytettävissä ja lausuttava oma mielipiteensä siitä, miten paljon eri tapahtumiin voidaan budjetoida käytettäväksi rahaa. Välillä taloudenhoitajana on karhuttava jäsenistöltä esimerkiksi sitsimaksuja, ja tehtävään kuuluu olennaisena osana myöskin laskujen maksaminen ja kirjanpidon pitäminen ajan tasalla. Taloudenhoitajan on lisäksi mietittävä mahdollisia varainhankintakeinoja ja päivitettävä D:n jäsenrekisteriä.

Koulutuspoliittinen vastaava, eli Kopo pysyttelee perässä koulutuspoliittisista tapahtumista pitämällä yhteyttä filosofian henkilökuntaan ja muihin kopo-toimijoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilökunnan kanssa juttelemista sekä Indexin kopoilloissa ja TYY:n järjestämissä koponeuvostoissa käymistä. Kopo on yhteydessä myöskin filosofian opiskelijoiden joukossa oleviin hallinnon opiskelijaedustajiin eli hallopedeihin. Tämän lisäksi kopon tehtävänä on pitää sekä yksittäisen että kollektiivisesti kaikkien filosofian opiskelijoiden puolta tarpeen vaatiessa. Tämä tarkoittaa muun muassa tenttipalautteen lukemista sekä sen eteenpäin välittämistä ja filosofian opiskelijoiden äänen kuuluviin tuomista opiskelijoiden elämään vaikuttavan päätöksenteon yhteydessä.

Tiedottaja kertoo jäsenistölle tulevista übermageista tapahtumista ja hallituksen tekemistä päätöksistä viikkotiedotteen välityksellä.

Nettivastaava päivittää tätä sivua, Instagramia ja Facebookia.

Tapahtumavastaavan pestiin kuuluu ainejärjestön tapahtumien ideointi ja toteutus. Dialecticalla on joitakin vuotuisiksi perinteiksi vakiintuneita isompia ja pienempiä tapahtumia (esimerkiksi Varjoperseet-rastikierros ja Munabileet), mutta tilaa täysin uusillekin toimintapläjäyksille löytyy. Tapahtumien toteutuspuoleen kuuluu tilojen varaaminen, tarjoilun hankkiminen ja valmistaminen sekä tilojen siivoaminen tapahtuman päättyessä. Jotta tätä kaikkea ei kuitenkaan tarvitsisi yksin itku kurkussa hoitaa, tapahtumavastaavan avuksi kootaan tapahtumatoimikunta, jota apua tarvitessaan saa hommiin nakittaa – toki myös muut hallituslaiset auttavat.

Hyvinvointivastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia jäsenistön mieluiten alkoholittomasta virkistäytymisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa FilosoFitness-yhteisön ylläpitämistä ja hyvinvointitapahtumien järjestämistä. FilosoFitness on toistaiseksi järjestänyt lajikokeiluja kiinnostaviin harrastuksiin. Myös palloiluvuoron varaaminen ja mahdollinen sammonmaljalajeihin ilmoittautuminen kuuluu hyvinvointivastaavan hommiin. Silloin kun hallitus suunnittelee tapahtumia, tulee hyvinvointivastaavan muistuttaa huomioimaan alkoholiton vaihtoehto ja muut terveydelliset aspektit. Hommasta voi pitkälti tehdä itsensä näköisen.

Alumnivastaava ylläpitää Dialectican Alumniyhteisöä ja suhteita valmistuneisiin ja valmistuviin. Hän toimii vuorovaikutuksessa alumnien kanssa ja kuuntelee heidän toiveitaan Dialectican toimintaan liittyen ja miksei muitakin. Hän on päävastuullinen syksyisin järjestettävän alumnipäivän järjestämisestä. Alumnipäivänä pyritään saattamaan vanhemmat ja uudemmat filosofit yhteen ja luoda jatkuvuutta jäsenten elämään.

Työelämävastaava pysyy parhaan kykynsä mukaan tietoisena työelämäasioista. Laitoksen, tiedekunnan, yliopiston työelämäpalveluiden ja muiden toimijoiden kuten Indexin ja TYY:n  relevanteista kursseista ja toiminnasta kannattaa pysyä ajan tasalla ja tiedottaa jäsenistöä. Dialectica voi myös itse järjestää työelämätapahtumia ja tämä toki olisi kyseisen hallituslaisen heiniä.

SYY-vastaava istuu Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaiden Turun paikallisjärjestön SYY-Turku ry:n hallituksessa mandaattipaikalla. SYY-Turku järjestää työelämäaiheisia tapahtumia sekä tekee ammattiliitostaan YKA:sta tunnettua opiskelijoiden keskuudessa. SYY-vastaavan tehtäviin Dialecticassa kuuluu toimia tiedonvälittäjänä, sekä edesauttaa yhteistyötä filosofian opiskelijoiden ja SYY:n välillä.

Index-vastaava istuu Index Yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:n hallituksessa mandaattipaikalla.

Spatiotemporaalinen vastaava (aiemmin tila- ja aikavastaava) huolehtii siitä, että D-huoneella on aina tarpeeksi kahvia ja maitoa. Lisäksi hänen tärkeänä tehtävänään on kaksi kertaa vuodessa kääntää D-huoneen kello kesä/talvi-aikaan.