Dialectica ry on Turun yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö. Dialectica yhdistää filosofian opiskelijat järjestämällä yleishyödyllisiä opiskeluun liittyviä palveluita ja tapahtumia sekä vapaa-ajan toimintaa. Ainejärjestönä Dialectican tehtävänä on myös opiskelijoiden etujen valvonta sekä tiedon välittäminen opiskelijoiden, yliopiston henkilökunnan sekä yliopiston muiden aine- ja harrastejärjestöjen välillä. Dialectica tarjoaa myös helpon ensikosketuksen järjestötoimintaan siitä kiinnostuneille.

Dialectica järjestää vuoden aikana useampia juhlia ja illanistujaisia opiskelun vastapainoksi sekä ylläpitää filosofian opiskelijoiden liikuntakerhoa. Dialectica pyrkii myös helpottamaan jäsentensä opiskelujen suunnittelua järjestämällä työelämäaiheisia tilaisuuksia ja välittämällä tietoa ja neuvoja jo valmistuneilta opiskelijoilta eli alumneilta vielä opiskeleville.

Dialectican toiminnasta vastaa vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa valittava kymmenhenkinen hallitus, jonka toimintakausi käsittää yhden kalenterivuoden tammikuusta joulukuuhun. Hallituksen jäsenistä, heidän vastuualueistaan ja yhteystiedoistaan lisää kohdassa ”Hallitus”.

Dialectica on perustettu vuonna 1968 ja on siitä asti ylläpitänyt varsinaisen toimintansa lisäksi filosofian opiskelijoiden mainetta ja näkyvyyttä yliopistopiireissä. Dialectica käsittää noin 80 enemmän tai vähemmän aktiivista filosofian opiskelijaa ja jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Turun yliopiston filosofian pää- tai sivuaineopiskelija. Lisää jäseneksi liittymisestä osiossa ”Jäsenyys”.