Dialectican Facebook-sivu

Dialectican Ingstagram-sivu

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry – Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö

Turun yliopiston ylioppilaskunta

SYY-Turku – Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n Turun paikallisyhdistys

Filosofian oppiaine

Aatos ry – Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö

Dilemma ry – Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö

Mephisto ry – Jyväskylän yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö