Päätoimittajalta: Menestys panee pään pyörälle

Päätoimittajalta: Menestys panee pään pyörälle

Vuosi 1930 oli Neuvostoliitolle ”suuren muutoksen vuosi”. Juuri tuolloin käynnistyi maaseudun täydellinen kollektivisointi ja varakkaan talonpoikaisluokan tuhoaminen. Historiankirjat kertovat, että Stalin julkaisi Pravdassa maaliskuussa 1930 artikkelin ”Menestys panee pään pyörälle”.  Akateemisen purjehdusseuran lyhyttä historiaa voidaankin verrata vaivatta Neuvostoliiton alkutaipaleeseen. Pelkästään jäsenmäärän hurjaa kasvua tuijottamalla seuramme menestys on ollut kerrassaan huikeaa. Pää on mennyt ajoittain pyörälle. Kun Akateemisessa purjehdusseurassa oli jäseniä vuonna 2008 vaivaiset kahdeksan kappaletta, on heitä nyt jo 32. Samalla seuran toiminta on monipuolistunut huimasti: ensimmäiset vuodet viitoittivat tietä seuran perinteiden ja vakiotapahtumien muotoutumiselle, mutta nyt on päästy kunnolla vauhtiin.

On totta, että Neuvostoliiton nopea eteneminen takapajuisesta agraaritaloudesta teollisuusvaltioksi perustui paljolti niin sanottuihin ”uralilais-siperialaisiin” menetelmiin eli uhkailuun, suostutteluun ja kiristykseen sekä suoranaiseen terroriin. Kaikkein tärkein elementti muutoksessa oli kuitenkin vision voima. Akateemisen purjehdusseuran visiona on ollut alusta alkaen olla kampusalueen johtava ympärivuotinen tuuliurheiluseura. Tulevalla talvikaudella seura panostaa leijalautailuun.

Dynaamiset tuulet kuljettavat niin Akateemista purjehdusseuraa kuin sen verkkolehteä Sumutorvea eteenpäin. Sumutorvi on saanut uuden päätoimittajan. Voin jo tässä vaiheessa luvata, että lehti tulee tarjoamaan lukijoilleen mielenkiintoisia artikkeleita: luvassa on ainakin uraauurtava Itämeren ympäristöhistoriaa käsittelevä katsaus sekä laivanrakennuksen historiaan pureutuva artikkeli, unohtamatta tietenkään päivänpolttavia purjehdusaiheisia juttuja. Elämme asiakkaiden ehdoilla, joten lukijat voivat tarjota juttuehdotuksiaan vapaasti päätoimittajalle.

Neuvostoliiton tuho yllätti loppujen lopuksi miltei kaikki niin Suomessa kuin maailmallakin. On hämmästyttävää, että vain harva uskalsi tai pystyi näkemään myöhemmin selväksi käyneitä tosiasioita. Akateemisen purjehdusseuran tapauksessa karikot ovat utopiaa, sillä meidän arvomaailmamme ei perustu totalitarismiin. Seuramme nojaa vakaasti akateemisiin arvoihin: vapauteen, innovatiivisuuteen, yhteisöllisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Dynaamisin terveisin,

Juho Nurmi

Sumutorven uusi päätoimittaja