Hallitus

Hallituksen saavutat osoitteesta Hallitus@AkateeminenPurjehdusseura.Fi.

Vuoden 2019 hallitus koostuu seuraavasti:

  • Kommodori ja LO Ilari Graf
  • Varakommodori Elisa Eskola
  • Sihteeri Elli Kummala
  • Jäsen-, talous- ja IT-vastaava Erkki Seppä
  • Tiedottaja Laura Ström
  • Tapahtumavastaa Leo Alho.

Alla kuvauksia rooleista joista neljä ensimmäistä lain ja sääntöjen vaatimia.

Kommodori toimii hallituksen puheenjohtajan ja loppukädessä edustaa hallitusta jäsenille.

Varakommodori toimii hallituksen puheenjohtajan kun kommodori on estynyt.

Sihteeri pitää kirjaa kokouksista sekä seuran dokumenteista.

Talousvastaava on seuran kirstunvartija jonka tehtäviin kuuluu seuran taloudellisen tilanteen kirjanpito, velkojen karhuaminen sekä visioiminen miten kartuttaa seuran tilaudellista tilaa.

Seuraavat roolit on hallituksen itsensä kesken päätettävissä ja jaettavissa myös toimihenkilöille.

Jäsenvastaava pitää yllä jäsenrekisteriä, ajaa jäsenten hankitaan sekä toimii SoPona ollen siis jäsenistön ääni hallitukselle.

Tiedoitusvastaa huolehtii informaation kulkeutumisesta jäsenille kaikissa seuran käytössä olevissa medioissa.

Koulutusvastaava organisoi purjehduskurssit, pysyy ajan hermoilla opetusmateriaaleista, kehittää koulutusta ja toimii KoPona.

Venevastaa eli kalustovastaa huolehtii seuran omasta veneestä sekä on vahvasti mukana talkootoiminnassa.

iT eli ATK-vastaava pitää huolta kotisivuista sekä hallituksen käytössä olevista sähköisistä työvälineistä.

Tapahtumavastaava organisoi ja vetää seuran eri tapahtumia.

Yhteyshenkilö eli LO on henkilö johon toisen organisaation kannattaa olla yhteydessä.