Hallitus

Syyskokouksessa 5.11.2019 valittiin vuoden 2020 hallitus seuraavasti:

 • Kommodori: Elisa Eskola
 • Varakommodori ja hyvinvointivastaava: Emmi Laine
 • Tiedottaja ja sihteeri: Eveliina Nygrén
 • Rahastonhoitaja ja ympäristövastaava: Idamaria Laine
 • Jäsenvastaava ja IT-tukihenkilö: Erkki Seppä
 • Koulutusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö: Sara Seppälä

  Toimihenkilöiksi valittiin:
 • Kansainväliset suhteet ja sidosryhmäsuhteet eli LO: Laura Ström
 • S/y Hampuusin huoltovastaava: Onni Kuisma

Hallituksen saavutat osoitteesta Hallitus@AkateeminenPurjehdusseura.Fi sekä rooli@AkateeminenPurjehdusseura.Fi taikka ihan etunimi.sukunimi@AkateeminenPurjehdusseura.Fi ilman ääkkösiä.


Hallitus- sekä toimihenkilöiden rooleista

Alla kuvauksia rooleista joista neljä ensimmäistä seuran sääntöjen mukaisesti nimenkirjoittajia.

Kommodori toimii hallituksen puheenjohtajan ja loppukädessä edustaa hallitusta jäsenille.

Varakommodori toimii hallituksen puheenjohtajan kun kommodori on estynyt.

Sihteeri pitää kirjaa kokouksista sekä seuran dokumenteista.

Talousvastaava on seuran kirstunvartija jonka tehtäviin kuuluu seuran taloudellisen tilanteen kirjanpito, velkojen karhuaminen sekä visioiminen miten kartuttaa seuran tilaudellista tilaa.

Seuraavat roolit on jaettu hallituksen kesken taikka mahdollisesti hallituksen nimittämälle toimihenkilölle.

Jäsenvastaava pitää yllä jäsenrekisteriä, ajaa jäsenten hankitaan, huolehtii hyvinvoinnista sekä toimii SoPona ollen siis jäsenistön ääni hallitukselle.

Tiedoitusvastaa huolehtii informaation kulkeutumisesta jäsenille kaikissa seuran käytössä olevissa medioissa.

Koulutusvastaava organisoi purjehduskurssit, pysyy ajan hermoilla opetusmateriaaleista, kehittää koulutusta ja toimii KoPona.

Venevastaa eli kalustovastaa huolehtii seuran omasta veneestä sekä on vahvasti mukana talkootoiminnassa.

iT eli ATK-vastaava pitää huolta kotisivuista sekä hallituksen käytössä olevista sähköisistä työvälineistä.

Tapahtumavastaava organisoi ja vetää seuran eri tapahtumia.

Yhteyshenkilö eli LO on henkilö johon toisen organisaation edustajan kannattaa olla yhteydessä.


Aikaisemmat hallituksen kokoonpanot

2019

 • Kommodori: Ilari Graf
 • Varapuheenjohtaja: Elisa Eskola
 • Sihteeri: Elli Kummala
 • Rahastonhoitaja: Erkki Seppä
 • Laura Ström
 • Eero Sallinen

Toimihenkilöt:

 • Veneenhoitaja Gabor Gulyas
 • Purjehduskoulun rehtorina toimi Antti-Jussi Niemi

2018

 • Kommodori: Ilari Graf
 • Varapuheenjohtaja: Antti-Jussi Niemi
 • Sihteeri: Elli Kummala
 • Rahastonhoitaja: Erkki Seppä
 • Tapahtumavastaava Leo Alho
 • S/y Hampuusi:n vastaava: Jami Kuusisto
 • Tiedottaja: Kristiina Makkonen
 • Sihteeri: Annina Rottluff
 • Iiris Kuusisto