Hallitus

Akateemisen purjehdusseuran hallitus vuonna 2021:

 • Kommodori, IT-vastaava: Elisa Eskola
 • Varakommodori, hyvinvointivastaava: Emmi Laine
 • Sihteeri, tiedottaja, IT-vastaava: Eveliina Nygrén
 • Rahastonhoitaja, ympäristövastaava: Idamaria Laine
 • Jäsenvastaava, somevastaava: Viivi Keinonen
 • Koulutusvastaava, häirintäyhdyshenkilö: Sara Seppälä

Toimihenkilö:

 • Kansainväliset suhteet, sidosryhmäsuhteet: Laura Ström

Hallituksen saavutat osoitteesta hallitus@akateeminenpurjehdusseura.fi ja yksittäiset hallituksen jäsenet osoitteesta etunimi.sukunimi@akateeminenpurjehdusseura.fi ilman ääkkösiä.


Hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden rooleista

Alla kuvauksia rooleista, joista neljä ensimmäistä ovat seuran sääntöjen mukaisesti nimenkirjoittajia.

Kommodori toimii hallituksen puheenjohtajan ja loppukädessä edustaa hallitusta jäsenille.

Varakommodori toimii hallituksen puheenjohtajan kun kommodori on estynyt.

Sihteeri pitää kirjaa kokouksista sekä seuran dokumenteista.

Talousvastaava on seuran kirstunvartija jonka tehtäviin kuuluu seuran taloudellisen tilanteen kirjanpito, velkojen karhuaminen sekä visioiminen miten kartuttaa seuran taloudellista tilaa.

Seuraavat roolit on jaettu hallituksen kesken taikka mahdollisesti hallituksen nimittämälle toimihenkilölle.

Jäsenvastaava pitää yllä jäsenrekisteriä, ajaa jäsenten hankitaan, huolehtii hyvinvoinnista sekä toimii SoPona ollen siis jäsenistön ääni hallitukselle.

Tiedoitusvastaa huolehtii informaation kulkeutumisesta jäsenille kaikissa seuran käytössä olevissa medioissa.

Koulutusvastaava organisoi purjehduskurssit, pysyy ajan hermoilla opetusmateriaaleista, kehittää koulutusta ja toimii KoPona.

Kalustovastaava huolehtii seuran omasta veneestä, muusta kalustosta sekä on vahvasti mukana talkootoiminnassa.

iT eli ATK-vastaava pitää huolta kotisivuista sekä hallituksen käytössä olevista sähköisistä työvälineistä.

Tapahtumavastaava organisoi ja vetää seuran eri tapahtumia.

Yhteyshenkilö eli LO on henkilö johon toisen organisaation edustajan kannattaa olla yhteydessä.


Alla aiempien vuosien valinnat hallituksen kokoonpanoksi

2020

Syyskokouksessa 5.11.2019 valittiin vuoden 2020-2021 hallitus seuraavasti:

 • Kommodori: Elisa Eskola
 • Varakommodori & hyvinvointivastaava: Emmi Laine
 • Sihteeri & tiedottaja: Eveliina Nygrén
 • Rahastonhoitaja & ympäristövastaava: Idamaria Laine
 • Jäsenvastaava & IT-tukihenkilö: Erkki Seppä (toimi 23.11.2020 asti)
 • Koulutusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö: Sara Seppälä
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin: Antti-Jussi Niemi ja varalle Andreas Andersson.

Järjestäytyessään 19.11.2019 hallitus nimitti seuraavat toimihenkilöt:

 • Kansainväliset suhteet ja sidosryhmäsuhteet eli LO: Laura Ström
 • Kalustovastaava: Onni Kuisma (toimi 3.11.2020 asti)

2019

Yhdistyksen kokouksessa 22.11.2018 valittiin hallitusta täydentämään:

 • Varapuheenjohtaja Elisa Eskola
 • Sihteeri Elli Kummala (toimi 29.9.2019 asti)
 • Laura Ström
 • Eero Sallinen

Toimihenkilöt:

 • Purjehduskoulun rehtoriksi Antti-Jussi Niemi

2018

Yhdistyksen kokouksessa 27.11.2017 valittiin kaksivuotiselle hallituskaudelle:

 • Kommodori Ilari Graf
 • Varapuheenjohtaja Antti-Jussi Niemi
 • Sihteeri Annina Rottluff
 • Rahastonhoitaja sekä IT-vastaava Erkki Seppä
 • Tapahtumavastaava Leo Alho
 • Kalustovastaava Jami Kuusisto
 • Tiedottaja Kristiina Makkonen
 • Iiris Kuusisto

Toiminnantarkastajaksi Eveliina Nygren ja varatoiminnantarkastajaksi Erika Näsi.

2016-2017

Yhdistyksen kokouksessa 27.11.2015 valittiin kaksivuotiselle hallituskaudelle:

 • Kommodori Erkki Seppä
 • Varakommodori Laura Laaksonen
 • Ilari Graf
 • Sofi Ylikoski
 • Assi Sipilä
 • Bence Balogh
 • Olli Vaarula
 • Erika Näsi

Toiminnantarkastajaksi Heikki Hannula sekä varatoiminnantarkastajaksi Tapani Rinne.

2015

Yhdistyksen kokouksessa 27.11.2014 valittiin hallitusta täydentämään Ilari Graf.

2014-2015

Yhdistyksen kokouksessa 4.12.2013 valittiin kaksivuotiselle hallituskaudelle:

 • Kommondori Sofi Ylikoski
 • Varakommondoriksi Lauri Kaira
 • Niko Kangas
 • Antti Kosonen
 • Jan-Erik Björklöf

Toiminnantarkastajaksi Meri Malmari ja Marko Pihl.