Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Akateeminen purjehdusseura ry
Y-tunnus: 2757776-6
Sähköpostiosoite: hallitus@akateeminenpurjehdusseura.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö & tietosuojavastaava

Akateeminen purjehdusseura ry:n hallituksen IT-vastaava
Sähköposti: atk@akateeminenpurjehdusseura.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

  • Jäsenyyteen, tapahtumiin tai koulutuksiin liittyvien maksujen perintään sekä osallistumisen vahvistamiseen
  • Jäsenmaksujen sekä koulutusten ja tapahtumien osallistumismaksujen perintään

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään henkilön suostumuksella, tai henkilön kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan henkilön kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

7. Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. Verkkosivujen anonymisoituja selailutietoja kerätään myös analytiikkatyökalun avulla sivuston kehittämistä varten.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

10. Rekisterin suojaus 

Henkilötiedot siirretään lomakkeilta SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän hallituksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.