Kyselyyn vastaaminen on anonyymia ja sillä kartoitetaan osakuntalaisten kokemuksia vuoden 2023 ajalta. Vastauksia käytetään osakunnan toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.