Suomen eduskunta on säätänyt väliaikaisen lain, joka mahdollistaa yhdistyksen kokouksen järjestämisen etäyhteydellä, vaikka yhdistyksen säännöissä ei sellaista vaihtoehtoa olisikaan. Lisätietoja voi lukea osoitteesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_37+2020.aspx

Prometheus ry:n hallitus on päättänyt hyödyntää mahdollisuuden etäkokoukseen, jotta voidaan taata kaikille jäsenille mahdollisuus osallistua kokoukseen turvallisuudesta tinkimättä. Lisätietoja voi kysyä puheenjohtajalta.

Hei Prometheus ry:n jäsen!

Tervetuloa Prometheus ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen! Kokous pidetään keskiviikkona 3. 6. klo 16 Sirkkalan kasarmirakennuksen nivelosan aulassa (Kaivokatu 12). Koska julkisia kokoontumisia on pandemiatilanteessa vältettävä, toivomme kaikkien osallistuvan etäyhteydellä. Zoom-linkki löytyy yhdistyksen sähköpostilistalta ja sitä voi tiedustella puheenjohtajalta.

Kokouksessa hallitus esittelee jäsenistön hyväksyttäviksi viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi muokataan vuoden 2020 talousarviota, jotta Prometheus ry:n on mahdollista siirtää varoja pian perustettavan uuden ainejärjestön käyttöön. Kokouksen esityslista on luettavissa tämän viestin lopussa, ja tämän linkin takana ovat vuoden 2019 toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastajien lausunto.

Lämpimästi tervetuloa!

Keväisin terveisin,

vuoden 2020 hallituksen puolesta
Milja Majanlahti, pj

**

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5§ Vuoden 2020 talousarvion muokkaaminen

6§ Vuoden 2019 toimintakertomus

7§ Vuoden 2019 tilinpäätös

8§ Toiminnantarkastajien lausunto

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

10§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

12§ Kokouksen päättäminen