Germanican tuutorit haluaisivat kovasti tietää miten opiskelut ovat alkaneet teillä. Täytäthän alla olevan kyselyn ajatuksella, sillä tästä on hyötyä tulevaa tuutorointia ajatellen! Sana on vapaa. Mikäli haluat osallistua pienen palkinnon arvontaan, voit jättää sähköpostiosoitteesi kyselyn lopussa löytyvään kenttään. Vastauksesi käsitellään silti luottamuksellisesti!

Kiitos!

– – –

  1. Mihin kursseihin olet tähän mennessä osallistunut Saksan perusopinnoissa?

  P1 Kieliopin peruskurssi

  Kylläen

  P2 Sanasto ja suullinen viestintä

  KylläEn

  P3 Kirjalliset harjoitukset

  KylläEn

  P4a Kielitaito- ja käännösharjoitukset saksa-suomi

  KylläEn

  P4b Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa

  KylläEn

  P5 Saksankielisten maiden maantuntemus

  KylläEn

  2. Kuinka paljon kurssit ovat edistäneet opiskelu- ja kielenoppimistekniikoita?


  0 ei ollenkaan1 jonkin verran2 selvästi3 paljon

  3. Kuinka paljon kurssit ovat edistäneet maantuntemusta?


  0 ei ollenkaan1 jonkin verran2 selvästi3 paljon

  4. Onko jokin asia, jota olet jäänyt käymiltäsi kursseilta kaipaamaan?


  5. Millaiseksi koet kaikkien käymiesi kurssien työmäärän?


  6. Oliko sinulla vaikeuksia sisällyttää kursseja lukujärjestykseen? Jos oli, minkälaisia?


  7. Minkälaiseksi koit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen? Oliko ajankohta sopiva?


  8. Oleskelu kielialueella: mitkä seuraavista ovat mahdollisesti suunnitelmissasi?

  Aion mennä työskentelemään saksankieliselle alueelle esimerkiksi kesätöihin

  KylläEn

  Aion mennä työskentelemään saksankieliselle alueelle pidemmäksi ajaksi

  KylläEn

  Aion mennä työskentelemään jollekin toiselle kielialueelle

  KylläEn

  Aion mennä opiskelijavaihtoon saksankieliselle alueelle vähintään yhdeksi lukukaudeksi

  KylläEn

  9. Oletko opiskelun ohella töissä? Minkälaisissa tehtävissä? Arvioi työskentelyyn käyttämääsi keskimääräistä kuukausituntimäärää, vaikka se olisi vaihteleva. Onko työskentely vaikuttanut opiskeluusi?


  10. Koitko tuutoroinnin hyödylliseksi?


  11. Jäitkö kaipaamaan jotain tuutoroinnilta? Mainitsethan, aloititko filologi- vai kääntäjäryhmässä.


  12. Vapaa sana. Kommentoi muuta tai täydennä aikaisempia kohtia.


  13. Mikäli haluat osallistua pienen palkinnon arvontaan, jätäthän sähköpostiosoitteesi tähän. Älä huoli, vastauksesi käsitellään silti luottamuksellisesti!