KUNNIAOHJESÄÄNTÖ
Tässä ohjesäännössä säädetään Turun yliopiston saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö Germanica ry:n kunnianauhojen jakamisesta sekä kunniajäsenten valitsemisesta.

§ 1 Kunnianauha

 • Kunnianauha voidaan myöntää aktiivisesti Germanica ry:n toimintaan osallistuneelle ja toimintaa edistäneelle tai muulla tavalla ainejärjestöä lähellä olleelle henkilölle.
 • Kunnianauhojen saajat päättää kunnianauhalautakunta enemmistöpäätöksellä jäsenistön tekemien ehdotusten perusteella. Ehdotuksen tulee sisältää perustelut kunnianauhan myöntämiselle. Lautakunnan valitsee kunkin vuoden vuosikokous. Lautakunta koostuu seitsemästä jäsenestä, jotka mahdollisuuksien mukaan edustavat eri vuosikursseja. Vähintään puolet lautakunnasta tulee koostua istuvasta hallituksesta. Lautakunnan jäsenelle voidaan myöntää kunnianauha, mutta hän ei saa itse osallistua päätöksentekoprosessiin.
 • Kunnianauhat jaetaan vuosijuhlilla ja niinä vuosina, kun vuosijuhlia ei järjestetä, yhdistyksen pikkujouluissa tai vastaavassa tapahtumassa.
 • Kunnianauhoja voidaan jakaa enintään kaksi kappaletta vuosittain lukuun ottamatta ensimmäistä jakokertaa, jolloin nauhoja voidaan jakaa sopivaksi katsottu määrä.
 • Yhdistyksen kunnianauha on 30 mm leveä. Nauhan värit ovat kultainen, punainen ja musta. Nauhan raidat ylhäältä alaspäin ovat 4 mm kultainen raita, 4 mm punainen raita, 14 mm musta raita, 4 mm punainen raita ja 4 mm kultainen raita.
 • Kunnianauhan kantamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa TYYn ohjesääntöä tunnustuksista ja huomionosoituksista. Ainejärjestön kunnianauhaa tulee käyttää vain juhla- ja edustustilaisuuksissa juhlavan pukeutumisen kanssa.
 • Ainejärjestön jäsenille myönnetään oikeus käyttää kunnianauhaa juhlavissa edustustilaisuuksissa hallituksen päätöksellä.

§ 2 Kunniajäsenet

 • Kunniajäsen on merkittävästi sekä pitkäaikaisesti edistänyt ainejärjestön tai Saksan kielen oppianeen toimintaa.
 • Germanica ry:n vuosikokous voi vuosijuhlavuosina halutessaan enemmistöpäätöksellä nimittää ainejärjestölle kunniajäseniä.
 • Kunnianosoitus jaetaan vuosijuhlilla.
 • Kunniajäsenyys on elinikäinen.
 • Kunniajäsenyys on yhdistyksen korkein huomionosoitus

Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 2.11.2016. Se astuu voimaan välittömästi. Muutoksista voi päättä yhdistyksen kokous.

 

Germanica ry:n kunnianauhan saaneet:

2016

Anna Kouhia
Anna Paulus
Anni Mätinki
Jenni Lahtinen
Jukka Jokela
Jutta Lankinen
Kristian Dorra
Kristiina Jomppanen
Maija Toivonen
Marja Rautajoki
Markus Vuorio
Mirjami Lappalainen
Noora Hännikkälä
Petteri Kiviniemi
Suvi Mäntynen
Ville Konttila

Germanica ry:n kunniajäsenet:

2016

Irmeli Helin
Mia Raitaniemi

Aikaisemmat

Kari Keinästö
Matti Luukkainen
Pentti Tilvis
Erik Erämetsä
Marja-Leena Itälä

 

Päivitetty 8.11.2016

(Lista kunniajäsenistä saattaa olla puutteellinen kadonneiden asiakirjojen vuoksi. Jos tiedät kunniajäsenen, joka ei ole tässä listassa, ota yhteyttä hallitukseen.)