Jäsen- ja sähköpostilista-asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen listalle.
Bei Fragen über die Mitgliederschaft oder die E-Mail-Liste, bitte an Germanica E-Mail schreiben:  germanica-hallitus[at]lists.utu.fi

Osoitetiedot päivitetään myöhemmin / Adresse wird später aktualiseirt

Tilinumero/Kontonummer: FI93 4713 0010 0125 40

Y-tunnus: 2215902-0

Löydät meidät myös Facebookista sekä Instagramista!

Palaute Germanicalle / Feedback an Germanica

Tästä linkistä voit antaa anonyymia palautetta Germanican toiminnasta/kursseista/jne.:

Hier kannst du anonymes Feedback an Germanica über uns/Kursen/usw. geben:

https://forms.gle/tDPtqGWptH71Ti3X9

Mikäli toivot, että sinuun otetaan yhteyttä, jätä yhteystietosi palautteen yhteyteen. / Falls du möchtest, dass wir dir zurückschreiben, bitte schreib auch deine Email auf. 🙂