Nauhan myöntäminen ja hankkiminen

Nauhan myöntää Adaptus ry:n hallitus. Nauha myönnetään hallitustyöskentelystä ainejärjestö Adaptus ry:n hallituksessa. Nauha voidaan myöntää myös Adaptus ry:n jäsenelle ansiokkaasta toiminnasta ainejärjestön ja sen jäsenten hyväksi. (esim. hallopedit, vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja, muu huomionarvoinen toiminta ainejärjestön tapahtuman tai projektin hyväksi, pitkäaikainen toiminta ja jäsenyys ainejärjestössä).

Adaptuksen jäsen voi myös ostaa nauhaa hintaan 2,5 euroa / 0,5m.

Nauhan kantaminen

Nauhaa voidaan kantaa Adaptus ry:n tilaisuuksissa ja akateemisissa juhlatilaisuuksissa. (kts. TYYn kuntanauhan käyttöohjeet).Nauhan käyttöoikeus on kaikilla nykyisillä ja entisillä jäsenillä, joille nauha on erikseen myönnetty tai jotka nauhan ovat Adaptukselta ostaneet.

Nauha ei kannettaessa saa koskettaa paljasta ihoa. Nauha kulkee frakin sekä kolmiosaisen tumman puvun liivin alla, sekä kravatin päällä. Juhla- ja iltapuvun kanssa nauhaa kannetaan ruusukkeena vasemmassa rintapielessä tai edellä mainitulla tavalla. Adaptuksen nauhaa kannetaan siten, että heraldisesti kevyempi väri (valkoinen raita) on ylöspäin.

Ruusuke

Nauhasta voi ommella myös ruusukkeen. Nauhasta tehtyä ruusuketta kannetaan vasemmassa miehustassa. Ruusukkeessa alimmainen väri (vihreä) on pystysuuntaisessa rusetin keskiosassa ”ulospäin” eli vasemmalle päin itsestä katsottuna, edestäpäin katsottuna oikealla.

Nauhojen järjestys

Mikäli kantajalla on useampi nauha, kannetaan korkeintaan kolmea nauhaa samanaikaisesti. Useamman nauhan omistajan olisi suotavaa olla perehtynyt kunkin kantamansa nauhan nauhaohjesääntöön, jotta tietää miten niitä kuuluu myöntäjän mukaan kantaa. Useampaa nauhaa kannettaessa nauhat asetetaan järjestyksessä ylhäältä päin: ylioppilaskuntien nauhat, osakuntien nauhat, ainejärjestöjen nauhat. Tulee huomioida, että usein katsotaan ansionauhan olevan arvokkaampi kuin jäsennauha.

Ruusukkeen tekeminen

Ruusukkeen kokonaisleveyden tulee olla noin 8–10 cm. Ruusuke muodostuu kahdesta taitoksesta, joista päällimmäinen on noin 1 cm:n lyhyempi kuin alempi. Ruusukkeessa valkoinen raita on ylempänä. Taakse jäänyt pää kannattaa polttaa purkautumisen estämiseksi ja sen jälkeen ommella kiinni. Nitoja, neula ja lanka ovat hyviä apuvälineitä ruusukkeen tekemisessä. Ruusukkeen taakse voi ommella hakaneulan, jonka avulla ruusukkeen saa kiinni pukuun.

Tässä yksi ohje:

1. Taita nauha kaksin kerroin noin 10 cm pituudelta.

2. Taita nauha uudelleen siten, että se on kolmin kerroin.

3. Taita päällimmäistä nauhaa toisen päälle siten että silmukan alta näkyy alimmaista nauhaa noin 1 cm.

4. Taita toiselta puolelta samoin kuin edellisessä kohdassa ja taita loppu nauha keskelle.

5. Pyöräytä nauha ympäri.

6. Katkaise ylimääräinen nauha ja ompele pää kiinni ruusukkeen taakse.